Opublikowano: 21.02.2023
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
21.02.2023
Aktualności | Raporty

Raport „Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Rok w Polsce”

Minął rok od wybuchu wojny w Ukrainie, która odcisnęła silne piętno na sytuacji społeczno-gospodarczej krajów europejskich, także z uwagi na unikalną w światowej historii skalę migracji. Raport z badania sondażowego „Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Rok w Polsce”, przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Fundację Na Rzecz Wspierania Migrantów Na Rynku Pracy „EWL” na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, ukazuje losy i potrzeby uchodźców, którzy znaleźli się w Polsce po 24 lutego 2022 roku.

82% dorosłych uchodźców w Polsce podjęło zatrudnienie. Warto dodać, że wskaźnik zatrudnienia wśród uchodźców w wieku produkcyjnym wynosi 84%. Niemal 1/4 respondentów (27% od liczby zatrudnionych) znalazła pracę w ciągu pierwszego miesiąca pobytu w naszym kraju, a 34% ankietowanych (41% od liczby zatrudnionych) w okresie od 1 do 3 miesięcy po przyjeździe do Polski.  

Świadczy to o wysokiej skuteczności wdrażanych rozwiązań systemowych (np. uproszczona procedura zatrudnienia) oraz gotowości polskich pracodawców do zatrudniania uchodźców. Spośród uchodźców, którzy podjęli pracę w Polsce, co trzeci (38%) deklaruje, że zmienił miejsce zatrudnienia w ciągu pobytu w naszym kraju po 24 lutego 2022 roku. Fakt ten wskazuje na coraz większe poczucie pewności oraz chęć rozwoju uchodźców na polskim rynku pracy, któremu towarzyszy poszukiwanie bardziej dopasowanych ofert pracy. Dzięki nauce języka oraz szkoleniom zawodowym, mają oni możliwość rozwoju swojego potencjału w Polsce. 

„Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Rok w Polsce”– pobierz raport

Anatoliy Zymnin

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową