Published: 21.02.2023
Author:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
21.02.2023
Novinky | Reports

Zprávy “Váleční uprchlíci z Ukrajiny. Rok v Polsku”

Uplynulo šest měsíců od vypuknutí války na Ukrajině, která silně poznamenala socioekonomickou situaci evropských zemí, a to i kvůli rozsahu migrace, který nemá ve světových dějinách obdoby. Zpráva z průzkumu “Váleční uprchlíci z Ukrajiny. Rok v Polsku”, který provedly Migrační platforma EWL, Centrum východoevropských studií Varšavské univerzity a Nadace pro podporu migrantů na trhu práce “EWL” na objednávku Kanceláře předsedy vlády Polské republiky, odhaluje osudy a potřeby uprchlíků, kteří se ocitli v Polsku.

82 % dospělých uprchlíků v Polsku nastoupilo do zaměstnání. je třeba dodat, že míra zaměstnanosti mezi uprchlíky v produktivním věku činí 84 %. Téměř 1/4 z nich (27 % zaměstnaných) si našla práci během prvního měsíce pobytu v Polsku a 34 % dotázaných (41 % zaměstnaných) během 1 až 3 měsíců po příjezdu do Polska.

To svědčí o vysoké účinnosti zavedených systémových řešení (např. zjednodušené řízení o zaměstnání) a o ochotě polských zaměstnavatelů zaměstnávat uprchlíky. Z uprchlíků, kteří v Polsku nastoupili do zaměstnání, každý třetí (38 %) deklaruje, že během svého pobytu v Polsku po 24. únoru 2022 změnil místo zaměstnání. Tato skutečnost svědčí o rostoucím pocitu sebedůvěry uprchlíků a touze rozvíjet se na polském trhu práce a následném hledání vhodnějších pracovních nabídek. Prostřednictvím výuky jazyka a odborného vzdělávání mají možnost rozvíjet svůj potenciál v Polsku.

Zpráva “Váleční uprchlíci z Ukrajiny. Rok v Polsku” – stáhnout celou zprávu

Anatoliy Zymnin

Popular