Opublikowano: 19.10.2021
Autor wpisu:Michał Kłosowski
Michał Kłosowski
19.10.2021
Aktualności | Blog EWL

Obowiązki pracodawców i pracownika w ramach outsourcingu

Usługi outsourcingu pracowników EWL

Każda forma zatrudnienia jest specyficzna i posiada zarówno plusy, jak i minusy. Outsourcing procesów jest wygodnym rozwiązaniem dla wielu firm, ponieważ model ten przenosi większość obowiązków na firmę świadczącą takie usługi. Rozwiązania związane z outsourcingiem procesów HR i leasingiem pracowniczym stają się coraz popularniejsze, ale nie zawsze są one świadczone w sposób zgodny z przepisami.

W tym artykule przyjrzymy się temu, czym jest outsourcing oraz jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach i firmach świadczących usługi outsourcingu. Sprawdzimy również, jak ten rodzaj usług opisany jest w przepisach (np. w Kodeksie Pracy). Jeżeli ciekawi Cię ten temat i zastanawiasz się, jak wygląda on w praktyce, to poniższy artykuł rozwieje Twoje wątpliwości.

Outsourcing a Kodeks Pracy

Usługi outsourcingu są tzw. usługą nienazwaną czyli nie są opisane w Kodeksie Pracy ani innych kodeksach czy ustawach. Kluczowe jest zatem, aby wszystkie strony umowy, czyli usługodawca i usługobiorca, bazowali na dobrze skonstruowanej umowie na outsourcing. Obligatoryjnie muszą być w niej zawarte wszystkie obowiązki, które muszą być bardzo dokładnie opisane.

Bez takiego zabezpieczenia prawnego przedsiębiorstwo może być narażone na koszty związane z zakwestionowaniem outsourcingu. W takiej sytuacji zastosowanie będzie miał Kodeks Pracy i do niego będzie odnosić się PIP, która może nakazać np. wsteczne zatrudnienie wszystkich pracowników, co będzie się wiązać z koniecznością zapłacenia zaległych składek.

Powyższe komplikacje są spowodowane tym, że przedsiębiorstwo korzystające z outsourcingu procesów w rzeczywistości nie wynajmuje danego pracownika, a wykupuje usługę. Mając to na uwadze, zleceniodawca powinien (a nawet musi) wydzielić konkretny zakres obowiązków, który chce przekazać do firmy outsourcingowej i weryfikować wykonanie zadania jako całości, a nie pracę pojedynczych pracowników.

Co zawiera umowa outsourcingu procesów?

Umowa outsourcingu nie jest tożsama z umową zawieraną z agencją pracy tymczasowej. Tak jak było już wspomniane, najważniejsze jest określenie w niej wszystkich obowiązków każdej ze stron. Dodatkowo powinna ona precyzyjnie opisywać stan prawny sytuacji, w której pracownik nie jest w żaden sposób powiązany z przedsiębiorstwem. Jeżeli nie zostanie to zapisane, to urząd może podważyć taki outsourcing, a Kodeks Pracy stanie się w takiej sytuacji nadrzędnym dokumentem.

Do obowiązków firmy outsourcingowej należą:

  • rekrutacja pracowników,
  • nadzór nad pracownikami,
  • kontrola legalności zatrudnienia,
  • organizacja szkolenia BHP,
  • zapewnienie odzieży roboczej,
  • wypłacanie wynagrodzenia oraz odprowadzanie składek ZUS oraz należnych podatków,
  • zachowanie poufności.

Warto też zwrócić uwagę na outsourcing procesów produkcyjnych. W wielu firmach zajmujących się produkcją można w dość prosty sposób wydzielić konkretny etap całego procesu. Outsourcing w firmie produkcyjnej jest wygodną formą zwiększenia produktywności przy jednoczesnym utrzymaniu aktualnego stanu zatrudnienia.

Obecny rynek pracy powoduje mniejszą dostępność specjalistów w wielu branżach. Z tego powodu łatwiej i taniej jest skorzystać z outsourcingu procesu produkcyjnego, ponieważ obowiązek m.in znalezienia odpowiednich pracowników przejmują go w pełnym wymiarze firmy będące przygotowane do takich zadań.

Outsourcing a przejęcie pracowników

Częstym zjawiskiem jest chęć przejęcia pracowników, którzy wcześniej wykonywali zadania w ramach outsourcingu. Wiąże się to np. z sytuacją, w której dana osoba wyróżnia się na tle innych pracowników i przedsiębiorca widzi w niej potencjał do wykonywania bardziej złożonych obowiązków.

Przejęcie pracowników jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy i tym samym powstaniem obowiązku opłacania wszystkich podatków oraz składek za danego pracownika.

Czy outsourcing jest opłacalny?

Pomimo możliwych zastrzeżeń do operacyjnego obsłużenia outsourcingu (wynikających np. z konieczności przygotowania bardzo precyzyjnej umowy), jest to jedna z najbardziej opłacalnych form świadczenia usług agencji pracy. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą korzystać ze wszystkich zalet tego modelu HR, w tym z:

  • braku konieczności prowadzenia rekrutacji,
  • braku konieczności obsługi kadrowo-płacowej,
  • niwelacji ryzyka braku ludzi, gdy będą oni najbardziej potrzebni.

Decydując się na outsourcing, przedsiębiorcy muszą dobrze rozumieć z czym wiąże się ten model HR i jakie są jego uwarunkowania. Ważne jest, aby przede wszystkim znaleźć zaufanego partnera biznesowego, który pomoże zrealizować cały projekt outsourcingu w sposób efektywny i legalny.

EWL Group świadczy kompleksowe usługi outsourcingu. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, lub poszukujesz godnej zaufania agencji pracy tymczasowej – skontaktuj się z nami, a nasz zespół chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Outsourcing procesów - korzyści dla biznesu

Rozważasz skorzystanie z usługi outsourcingu procesów?

Dowiedz się jakie daje korzyści i dlaczego warto wybrać tę formę współpracy.

Michał Kłosowski

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową