Opublikowano: 22.11.2021
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
22.11.2021
Aktualności

Praca, zatrudnianie cudzoziemców, kadry – tygodniowy przegląd EWL (16 – 22 listopada)

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany. 


Najciekawsze informacje: 16 – 22 listopada 2021 roku 


Polska jest liderem w dynamice zatrudnienia w Unii Europejskiej

Kraje Unii Europejskiej i strefy euro odrabiają straty wynikające z pandemii. W III kwartale 2021 roku dynamika zatrudnienia w Polsce wyniosła 1,9% co daje wzrost liczby zatrudnionych do poziomu ponad 16,7 mln osób. Pod tym względem Polska jest liderem wśród krajów UE. O tym poinformował 19 listopada portal Interia.pl powołując się na najnowsze dane Eurostatu.   

Przypomnijmy, że w II kwartale 2021 roku liczba zatrudnionych nad Wisłą wynosiła ponad 16,6 mln, zaś w III kwartale 2019 roku – ponad 16,4 mln. Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, podkreśla, że liczba pracujących w Polsce wzrosła w stosunku do okresu sprzed pandemii o niemal 400 tys. „Dynamika zatrudnienia w Polsce jest wyraźnie wyższa niż w całej UE. W tych danych widać też cudzoziemców, którzy dłużej niż rok pracują w Polsce” – dodaje ekspert.  

Swoje dane odnośnie zatrudnienia oraz wynagrodzenia w Polsce opublikował również Główny Urząd StatystycznyZ informacji opublikowanych 19 listopada wynika, że w październiku 2021 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,5% r/r i wyniosło 6 351,1 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 8,4% r/r i wyniosło 5 917,15 zł (brutto).  


Co szesnasta pensja jest wypłacana w Polsce „pod stołem”

Około 6% wynagrodzeń w Polsce jest wypłacana poza systemem. Wiceminister finansów Jan Sarnowski poinformował o tym 22 listopada – podaje portal Business Insider 

Według wiceministra problem ten dotyczy zwłaszcza najmniejszych firm, gdzie bez rejestracji wypłacanych może być nawet 27% wynagrodzeń. Jeszcze większy problem stanowi wypłacanie części wynagrodzeń pod stołem – to może dotyczyć już 12% zatrudnionych, czyli aż 1,5 mln pracowników.  

„Straty budżetu, NFZ, ZUS i samorządów z tytułu pracy na czarno czy szarej strefy to ok. 17 mld zł” – podkreślił Jan Sarnowski. 


Sejm przyjął nowelizację ustawy o cudzoziemcach

17 listopada 2021 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która zmienia m.in. ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – poinformował portal Gov.pl.  

Jak informuje rządowy portal, główne zmiany w ustawie o cudzoziemcach dotyczą usprawnienia procedur nie tylko wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, ale również wiz. Tak, jak podawaliśmy w poprzednim przeglądzie wprowadzone nowelizacją zmiany to m.in.: wydłużenie terminów ważności oświadczeń z 6 do 24 miesięcy, wprowadzenie 60-dniowych terminów załatwienia sprawy udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy oraz poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemca w Polsce.  

W Sejmie przegłosowano również poprawkę wprowadzającą ułatwienie dla pracodawców polegające na wydłużeniu do 7 dni okresu na poinformowanie powiatowego urzędu pracy o rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca. Dzięki temu zarówno pracodawcy, jak i urzędy, będą miały więcej czasu na dopełnienie niezbędnych formalności po zatrudnieniu cudzoziemca. 

Anatoliy Zymnin

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową