Opublikowano: 15.11.2021
Autor wpisu:Szymon Bryzek
Szymon Bryzek
15.11.2021
Aktualności

Praca, zatrudnianie cudzoziemców, kadry – tygodniowy przegląd EWL (9 – 15 listopada)

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany. 


Najciekawsze informacje: 9 – 15 listopada 2021 roku 


Cudzoziemcy przesłali z Polski do swoich krajów o 1,9 mld zł więcej niż w 2020 roku 

Transfery z Polski od pracujących imigrantów w II kwartale 2021 roku wyniosły 6,6 mld zł, czyli o 1,9 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Według analityków, wzrost wynikał przede wszystkim z rosnących transferów od imigrantów krótkookresowych – o tym 9 listopada poinformowała Państwowa Agencja Prasowa powołując się na dane NBP.  

Zgodnie z danymi NBP 82,5% całości transferów, czyli 5,5 mld zł trafiło na Ukrainę. W ubiegłym roku w II kwartale było to 4 mld zł.  

W raporcie banku podano również środki przetransferowane z zagranicy do Polski. Wynika z nich, że w II kwartale 2021 roku z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 4,6 mld zł. Na kwotę tę składają się środki od migrantów krótkookresowych w wysokości 1,6 mld zł (tj. 35,1% ogółu transferów) i od migrantów długookresowych w wysokości 3,0 mld zł (tj. 64,9%). 


Liczba wniosków o udzieleni zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o 37% 

W okresie styczeń – październik 2021 roku liczba złożonych przez cudzoziemców wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce była wyższa o ok. 37% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku – poinformował 9 listopada Urząd do Spraw Cudzoziemców. Dodał, że w październiku 2021 roku wnioski złożyło 35,8 tys. cudzoziemców. ️ 

Przypomnijmy, że zgodnie z danymi UdSC na początku października zezwolenie na pobyt w Polsce posiadało 525 tys. cudzoziemców. Największą grupę stanowili obywatele: Ukrainy (293,8 tys.), Białorusi (37,1 tys.), Niemiec (19,7 tys.), Rosji (13,7 tys.), Wietnamu (11,2 tys.), Indii (10,9 tys.), Gruzji (9,6 tys.), Włoch (8,5 tys.), Wielkiej Brytanii (6,9 tys.) oraz Chin (6,9 tys.). 


Najważniejsze dla pracodawców zmiany w ustawie o cudzoziemcach 

Proponowana przez MSWiA nowelizacja obowiązującej od 2013 roku Ustawy o cudzoziemcach niewątpliwie jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację na polskim rynku pracy oraz postpandemicznych rynkach światowych – o najważniejszych zmianach pisze Mariya Kuzenko, kierowniczka Działu Legalizacji EWL Group na portalu Infor.pl. 

Wśród proponowanych zmian eksperta wymienia m.in.:  

  • zapowiedź wydłużenia terminów ważności oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z obecnych 6 miesięcy w ciągu 1 roku do 24 miesięcy;  
  • wprowadzenie 60-dniowych terminów załatwienia sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w pierwszej instancji; 
  • rezygnacja z wymogu posiadania przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu w przypadku składania wniosku o pobyt; 
  • poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. 

Zdaniem Mariyi Kuzenko, propozycja rządu powinna pozytywnie wpłynąć na możliwość rozwoju zawodowego cudzoziemców w polskich firmach, zwiększając ich motywację do pracy oraz do zatrzymania się w Polsce na dłuży okres. 

Szymon Bryzek

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową