Opublikowano: 04.03.2024
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
04.03.2024
Aktualności

Praca, kadry, migracje, zatrudnianie cudzoziemców – tygodniowy przegląd EWL (27 lutego – 4 marca)

tygodniowy przegląd EWL (9-15 lutego)

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany.   


Najciekawsze informacje: 27 lutego – 4 marca 2024 roku


Maleje w Polsce liczba uchodźców z Ukrainy. Kto zapełni lukę kadrową? 

W minionym roku wydano prawie 2 mln aktów legalizujących pracę cudzoziemców. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy, jednak ich liczba nie jest w stanie sprostać potrzebom rynku pracy, zwłaszcza że coraz częściej decydują się na opuszczenie Polski – podał 28 lutego Puls Biznesu. 

Pracodawcy, którzy szukają sposobów, żeby uzupełnić braki kadrowe, mogą być wkrótce zmuszeni do szukania pracowników wśród innych krajów. Trend powoli staje się widoczny w statystykach. Według danych portalu PSZ, w minionym roku zwiększyło się wśród przedsiębiorców zainteresowanie zatrudnieniem na podstawie zezwoleń na pracę obywateli państw trzecich z odległych regionów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. 

Sytuację potwierdzają również dane MRPiPS. W zeszłym roku, w porównaniu do 2022 roku, największy wzrost wydanych zezwoleń dotyczył Zimbabwe (516%), Kolumbii (189%), Bangladeszu (106%), Sri Lanki (95%), Nepalu (76%), Wietnamu (67%) oraz Pakistanu (59%).  

Źródło: Puls Biznesu

MRPiPS: Rośnie liczba obcokrajowców z Azji ubiegających się o zezwolenie na pracę w naszym kraju

W branży logistycznej zatrudnienie znajduje wielu cudzoziemców, jednak ich liczba nie zapełnia luki kadrowej. Każdego miesiąca na portalach z ogłoszeniami o pracę pojawia się kilka tysięcy ogłoszeń – poinformował 27 lutego portal PulsHR.pl. 

Według danych GUS w branży transportu i gospodarki magazynowej w naszym kraju zatrudnionych jest ponad pół miliona osób – w 2023 roku było ich w sumie 673,3 tys. Nie brakuje jednak wolnych etatów – tylko w III kwartale 2023 roku było ich ponad 12 tys.  

W zapełnieniu luki kadrowej pomagają obcokrajowcy, również ci z odległych kierunków. Jak wynika z danych MRPiPS, co piąte zezwolenie na pracę wydane cudzoziemcom w 2022 roku dotyczyło etatów w sektorze transportu i gospodarki magazynowej – w sumie było ich 70190. Przyjezdni pochodzą z wielu krajów, również leżących na innych kontynentach. Największą grupę stanowili Ukraińcy (21 650 zezwoleń) i Białorusini (9 968 zezwoleń). Pozostałe kierunki to: Uzbekistan (8 239 zezwoleń), Indie (4 206 zezwoleń), Kirgistan (4 003 zezwolenia), Turcja (3 300 zezwoleń), Kazachstan (2 613 zezwoleń), Filipiny (2 601 zezwoleń), Turkmenistan (1 542 zezwolenia), Nepal (1 486 zezwoleń), Tadżykistan (1 346 zezwoleń), Gruzja (1 250 zezwoleń) i Azerbejdżan (1 238 zezwoleń). 

Źródło: PulsHR.pl

Niemcy: Prawie co czwarty mieszkaniec ma pochodzenie migracyjne 

Prawie jedna czwarta mieszkańców Niemiec ma pochodzenie migracyjne – poinformował 2 marca portal Deutsche Welle, powołując się dane niemieckiego Federalnego Urzędu Statystyczny w Wiesbaden.  

W 2021 roku w Republice Federalnej Niemiec mieszkało prawie 19 mln osób, które same wyemigrowały albo ich oboje rodziców wyemigrowało do Niemiec. Osoby te stanowią 23% niemieckiego społeczeństwa. 

Według danych Eurostatu w 2021 roku, we wszystkich 27 krajach członkowskich UE odsetek osób o pochodzeniu migracyjnym wyniósł 10,6%. Największy procentowy udział migrantów w społeczeństwie dotyczy Malty (22,3%), Cypru (22,1%) i Szwecja (21,9%), a najniższy – Bułgaria, Rumunia i Polska. W każdym z tych krajów imigranci stanowią niecały 1% społeczeństwa. 

 

Anatoliy Zymnin

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową