Anna Michałowska z agencji zatrudnienia EWL Group Opublikowano: 01.02.2021
Autor wpisu:Anna Michałowska
Anna Michałowska z agencji zatrudnienia EWL Group
Anna Michałowska
01.02.2021
Aktualności | Blog EWL

Płaca minimalna w 2021 roku dla pracowników tymczasowych

płaca-minimalna-w-2021-ro-u-dla-pracowników-tymczasowych

Od 1 stycznia 2021 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, obowiązują nowe stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Płaca minimalna wzrosła o 200 zł w stosunku do ubiegłego roku i wynosi obecnie 2800 zł brutto z tytułu umowy o pracę. W rozporządzeniu wskazano także minimalną stawkę godzinową wynagrodzenia w 2021 roku. Wzrosła ona do 18,30 zł w stosunku do 17,00 zł w roku ubiegłym. 

Wzrost płacy minimalnej – co oznacza dla pracowników?

Obecnie wynagrodzenie minimalne otrzymuje w Polsce około 1,7 miliona pracowników. Zmiana wprowadzona przez Radę Ministrów oznacza, że osoba zatrudniona za najniższą krajową otrzyma netto (do ręki) 2061,67 złotych. W ubiegłym roku kwota minimalnego wynagrodzenia netto wynosiła 1920 zł. W portfelach pracowników będzie więc blisko 150 złotych więcej. Ponadto, wraz ze wzrostem najniższej krajowej, wzrosły również dodatki za pracę w nadgodzinach i porze nocnej.  

Płaca minimalna stanowi obecnie 53,2% prognozowanego na 2021 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.   

Minimalne wynagrodzenie a praca tymczasowa – czy rozporządzenie dotyczy też pracowników tymczasowych?

Agencja pracy tymczasowej kierując pracowników do wykonywania pracy w innej firmie (u tzw. Pracodawcy Użytkownika) związana jest zarówno Rozporządzeniem RM o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, jak i Ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Oznacza to, że jeśli pensja pracownika tymczasowego wynosiła w 2020 roku 2600 zł, to w 2021 roku musi ona zostać podniesiona zgodnie z wytycznymi dotyczącymi najniższego wynagrodzenia minimalnego.  

Zatrudniając pracowników tymczasowych warto także pamiętać o regulacjach zawartych w ustawie o pracownikach tymczasowych. W artykule 15 tej ustawy wskazano, że „pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy”. 

Korzystając z usług agencji pośrednictwa pracy należy więc pracownikom tymczasowym zapewnić wynagrodzenie tożsame z tym, jakie wypłacane jest pracownikom własnym. Dotyczy to również sytuacji, gdy w ramach umowy agencyjnej, ma miejsce zatrudnienie cudzoziemców.  

Wzrost płacy minimalnej nie tylko w Polsce

Od 1 stycznia 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi w Polsce, zgodnie z rozporządzeniem RM, 2800 zł brutto miesięcznie. Zmianie uległa także minimalna kwota godzinowego wynagrodzenia za pracę – z 17,00 zł do 18,30 zł brutto. Również na Ukrainie i w Niemczech płaca minimalna wzrosła wraz z nadejściem nowego roku. 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w Niemczech

Pojęcie płacy minimalnej wprowadzono w Niemczech stosunkowo niedawno, bo dopiero 1 stycznia 2015 roku.  Od tego czasu kwota minimalnego wynagrodzenia stale rośnie. W Niemczech poziom płacy minimalnej określa się kwotą wynagrodzenia za roboczogodzinę. Jaka jest najniższa krajowa w Niemczech? W 2020 roku stawka ta wynosiła 9,35 euro. Od 1 stycznia 2021 roku osoby zatrudnione w Niemczech zarobią  minimum 9,50 euro, czyli około 43,14 zł za godzinę pracy. Kolejny wzrost płacy minimalnej planowany jest na 01.07.2021 roku – wtedy pensja pracowników zarabiających najmniej ma wzrosnąć o kolejne 10 eurocentów i wynosić 9,60 euro. 

Płaca minimalna na Ukrainie

Również za naszą wschodnią granicą pracownicy mogą liczyć na podwyżkę płacy minimalnej. Od stycznia 2021 roku najniższe wynagrodzenie za pracę na Ukrainie wzrosło do 6000 UAH miesięcznie, czyli o 1000 UAH w stosunku do 2020 roku. Oznacza to, że pracownik zatrudniony na Ukrainie za najniższe możliwe wynagrodzenie otrzyma, w przeliczeniu na złotówki, około 790 zł – o 130 zł więcej niż w ubiegłym roku. Kolejny wzrost płacy na Ukrainie planowany jest na grudzień 2021 roku. Wraz z końcem roku płaca minimalna ma wzrosnąć o 500 UAH i wynosić 6500 UAH.

Anna Michałowska z agencji zatrudnienia EWL Group
Anna Michałowska

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową