Opublikowano: 20.12.2023
Autor wpisu:Szymon Bryzek
Szymon Bryzek
20.12.2023
Aktualności | EWL w Mediach

PAP: Imigranci w Polsce coraz częściej obchodzą Boże Narodzenie z rodziną i polskimi przyjaciółmi, jednak rośnie liczba spędzających święta w samotności (Badanie)

Migranci - Boże Narodzenie w Polsce

Ponad dwie trzecie cudzoziemców przebywających w Polsce pozostaje na święta Bożego Narodzenia w naszym kraju. Wśród nich rośnie odsetek spędzających święta w gronie rodziny albo polskich przyjaciół. Jednocześnie coraz więcej obcokrajowców będzie obchodzić Boże Narodzenie w Polsce w samotności – wynika z badania „Migranci – Boże Narodzenie w Polsce” przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. 

Badanie pokazało, że ponad dwie trzecie migrantów (70%) pracujących lub studiujących w Polsce planuje spędzić tegoroczne święta Bożego Narodzenia w naszym kraju. Tylko 16% ankietowanych deklaruje zamiar wyjazdu do swojego kraju rodzinnego. Ponad połowa cudzoziemców (53%) planuje obchodzić nadchodzące święta zgodnie z kalendarzem gregoriańskim lub nowojuliańskim, czyli 25 grudnia. Tylko co dziewiąty respondent (11%) deklaruje świętowanie w styczniu, zgodnie z kalendarzem juliańskim. Niemal co czwarty imigrant (23%) zamierza obchodzić Boże Narodzenie zarówno w grudniu, jak i w styczniu.  

Przeszło co czwarty cudzoziemiec (28%) spędzi Boże Narodzenie w Polsce z rodziną przebywającą w naszym kraju. Warto podkreślić, że w grudniu 2020 roku jedynie 12% imigrantów deklarowało obchodzenie świąt w Polsce w rodzinnym gronie. Z kolei 12% badanych zamierza świętować z polskimi przyjaciółmi i znajomymi. Odsetek ten w ciągu ostatnich trzech lat wzrósł o połowę (7% w 2020 roku).  

„W porównaniu z 2020 rokiem wzrósł odsetek migrantów, którzy sprowadzili do Polski swoje rodziny oraz przenieśli tu swoje centra interesów życiowych. W dużej mierze za rachunek uchodźców, którzy uciekali przed wojną w Ukrainie. Jednak tylko 12% migrantów spędzi tę Wigilię z polskimi przyjaciółmi. To liczba, która skłania do refleksji nad tym, jak możemy lepiej integrować się z osobami z innych krajów i kultur w naszym społeczeństwie”

– komentuje wyniki badań Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW.  

Według raportu jedynie 13% obcokrajowców deklaruje, że będzie pracować w okresie świątecznym, czyli dwukrotnie mniej niż w 2020 roku (26%). Podwoił się jednak odsetek imigrantów spędzających okres świąt w samotności – 11% wobec 5,8% w 2020 roku.  

„Zwracamy się do wszystkich pracodawców zatrudniających pracowników transgranicznych z prośbą o pamięć dla tych, którym nadchodzące święta upłyną pod znakiem nie tylko nadziei, ale także smutku z powodu rozłąki z bliskimi lub tęsknoty za ojczyzną. Jednocześnie dziękujemy pracodawcom szanującym świąteczne kalendarze wszystkich pracowników transgranicznych, którzy tworzą wielokulturowe zespoły w coraz szerszym gronie polskich przedsiębiorstw”

– podkreśla Andrzej Korkus, prezes EWL Group

W kontekście emocji odczuwanych przez obcokrajowców w okresie przedświątecznym, szczególne miejsce zajmuje nadzieja, na którą wskazała niemal połowa respondentów (43%). Co czwarty imigrant (25%) odczuwa optymizm. Równie często badani cudzoziemcy

Szymon Bryzek

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową