Opublikowano: 02.10.2023
Autor wpisu:Rafał Glogier-Osiński
Rafał Glogier-Osiński
02.10.2023
Bez kategorii | Blog EWL

Jakie są główne powody odpływu migrantów z Polski do Niemiec i jak temu zaradzić?

Migracja ludności to zjawisko, które od wieków kształtuje historię i kulturę narodów. W ostatnim czasie Polska stała się ważnym punktem na mapie migracyjnej Europy, głównie dzięki napływowi uchodźców z Ukrainy. Bez wątpienia wpływ na to miała również wojna w Ukrainie – do Polski przybyło wiele kobiet z dziećmi, co znacząco zmieniło profil migrantów z Ukrainy w Polsce.

Więcej na ten temat możesz przeczytać w raporcie mobilności transgranicznej: „Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy”.

Spis treści

Ostatnie miesiące przyniosły jednak nowe wyzwania w postaci odpływu tych migrantów do krajów Europy Zachodniej, głównie do Niemiec.

Obecna sytuacja migracyjna

Od momentu rosyjskiej napaści na Ukrainę Polska przyjęła ponad milion uchodźców z Ukrainy. Dzięki bliskości geograficznej, kulturowej i językowej Polska stała się naturalnym wyborem dla wielu z nich. W ciągu zaledwie półtora roku Polska stała się nie tylko miejscem schronienia, ale także miejscem pracy dla wielu Ukraińców. Jednak ostatnie miesiące przyniosły znaczący odpływ ukraińskich uchodźców z Polski, głównie w kierunku Niemiec. W ciągu ostatniego roku aż 350 tys. osób opuściło Polskę.

Przyczyny migracji

Migracja ukraińskich uchodźców z Polski do Niemiec jest złożonym zjawiskiem, które wynika z wielu czynników. Jednym z głównych powodów, dla których migranci decydują się na opuszczenie Polski, są kwestie ekonomiczne. Według raportu EWL, kluczem do zatrzymania ukraińskich migrantów w Polsce jest oferowanie atrakcyjnych warunków zatrudnienia. Aż 50% Ukraińców wskazało, że znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia w Polsce byłoby kluczowym czynnikiem motywującym ich do pozostania w kraju na dłużej. Blisko 49% podkreśliło zwiększenie poziomu wynagrodzenia jako ważny aspekt.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź nasz raport “Z Polski do Niemiec. Nowe trendy ukraińskiej migracji uchodźczej”

Przeczytaj raport

Polska, będąc krajem przygranicznym, stała się naturalnym pierwszym przystankiem dla migracji uchodźczej z Ukrainy. Jednak z biegiem czasu obraz migracji uległ znacznym przemianom, z masowym wyjazdem ukraińskich migrantów ekonomicznych z Polski do Niemiec. Wielu z nich poszukuje lepszych możliwości zarobkowych, stabilności ekonomicznej oraz perspektyw rozwoju zawodowego.

Chociaż Polska i Niemcy są sąsiadującymi krajami w Europie Środkowej, różnice w kosztach życia między nimi są znaczące. Niemcy są uważane za kraj o wyższych kosztach życia w porównaniu z Polską. Jednakże wyższe zarobki w Niemczech często kompensują te wyższe koszty, co sprawia, że wielu migrantów uważa, że życie w Niemczech jest bardziej opłacalne finansowo.

Możliwe konsekwencje odpływu migrantów dla gospodarki Polski

Dynamika migracji uchodźczej miała znaczący wpływ na polski rynek pracy – ponad 70% dorosłych ukraińskich uchodźców podjęło zatrudnienie, przyczyniając się do wzrostu naszego PKB o ponad 1 pkt. proc.

Odpływ migrantów, zwłaszcza tych z Ukrainy, może mieć kilka konsekwencji dla gospodarki Polski. Po pierwsze, wiele sektorów gospodarki, takich jak budownictwo, rolnictwo czy usługi, które stały się bardziej zależne od siły roboczej z Ukrainy, może doświadczyć niedoboru pracowników. Po drugie, mniejsza liczba migrantów oznacza mniejsze wpływy z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Po trzecie, konsumpcja wewnętrzna może spaść, ponieważ migranci często kupują towary i usługi w Polsce.

Jak zaradzić migracji?

Polska, od lat uchodząca za kraj pierwszego wyboru wśród obywateli Ukrainy, napotkała w ostatnich miesiącach nowe wyzwanie w postaci rosnącej liczby wyjazdów uchodźców do sąsiednich Niemiec. Co więc można zrobić, by zatrzymać migrantów z Ukrainy w Polsce?

  • Zwiększenie poziomu wynagrodzenia: jak wynika z raportu EWL, blisko 49% Ukraińców podkreśliło zwiększenie poziomu wynagrodzenia jako kluczowy czynnik., który mógłby ich zatrzymać w Polsce.
  • Oferowanie atrakcyjnych warunków zatrudnienia: dostosowanie ofert pracy do potrzeb i oczekiwań migrantów może być kluczem do zatrzymania ich w Polsce.
  • Wsparcie w procesie adaptacji: pomoc w integracji z polskim społeczeństwem i kulturą może zachęcić migrantów do pozostania w kraju na dłużej.
  • Dostęp do szkoleń językowych: łatwy dostęp do szkoleń językowych byłby z pewnością czynnikiem zachęcającym do pozostania w Polsce.
  • Możliwość znalezienia pracy odpowiadającej kwalifikacjom: wiele migrantów często znajduje zatrudnienie poniżej swoich kwalifikacji. Znalezienie pracy odpowiadającej ich kompetencjom mogłoby ich zatrzymać w Polsce.
  • Współpraca z agencjami pracy: agencje pracy mogą pomóc w znalezieniu odpowiednich kandydatów, dostosowaniu oferty pracy do oczekiwań oraz w efektywnym zarządzaniu procesem rekrutacji.

Jak agencja pracy może pomóc w procesie zatrudniania obywateli Ukrainy?

Agencje pracy odgrywają kluczową rolę w procesie rekrutacji i zatrudniania migrantów, zwłaszcza w obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu mogą pomóc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów, dostosowaniu oferty pracy do oczekiwań migrantów oraz w efektywnym zarządzaniu procesem rekrutacji.

  • Dopasowanie oferty do potrzeb migrantów: agencje pracy mają dostęp do rozbudowanej bazy kandydatów oraz posiadają wiedzę na temat ich kwalifikacji, umiejętności i oczekiwań. Dzięki temu mogą skutecznie dopasować ofertę pracy do potrzeb konkretnego migranta, co zwiększa szanse na długotrwałą współpracę. Wiedzą również jak przygotować ofertę, by była ona atrakcyjna dla kandydatów.
  • Wsparcie w procesie adaptacji: agencje często oferują dodatkowe usługi, takie jak legalizacja pracy czy pomoc w zakwaterowaniu. Dzięki temu migranci szybciej adaptują się do nowego środowiska pracy i kultury.
  • Optymalizacja procesu rekrutacji: współpraca z agencją pracy pozwala na skrócenie czasu rekrutacji oraz zwiększenie efektywności procesu. Agencje dysponują narzędziami i technologiami, które pozwalają na szybkie i precyzyjne wyszukiwanie kandydatów spełniających określone kryteria.
  • Budowanie relacji z pracownikami: agencje pracy często pełnią rolę pośrednika między pracodawcą a pracownikiem, pomagając w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów i dbając o dobre relacje w miejscu pracy.

Współpraca z agencjami pracy może być kluczem do zatrzymania i pozyskiwania pracowników z Ukrainy, zwłaszcza w obliczu rosnącej konkurencji na rynku pracy w Europie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Outsourcing procesów rekrutacyjnych z agencją EWL Group

Potrzebujesz pomocy w zatrudnianiu pracowników?

Od początku współpracy oferujemy Państwu pomoc w dokładnej analizie potrzeb i rekrutacji pracowników.

Skontaktuj się
Rafał Glogier-Osiński

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową