Opublikowano: 04.10.2021
Autor wpisu:Michał Kłosowski
Michał Kłosowski
04.10.2021
Aktualności | Blog EWL

Jak uodpornić firmę produkcyjną na skutki rotacji pracowników?

Rotacja pracowników produkcyjnych EWL

Firmy produkcyjne często zmagają się z problemem rotacji pracowników. Zdarza się też, że w szczególnie intensywnych okresach potrzebne są dodatkowe ręce do pracy. W jaki sposób firma produkcyjna może poradzić sobie z tego typu trudnościami? I jaką rolę odgrywa w takiej sytuacji agencja zatrudnienia?

Zaraz odpowiemy na pytania postawione we wstępie. Zanim jednak to nastąpi, porozmawiajmy krótko o samym zjawisku rotacji pracowników, jego rodzajach i przyczynach. W ten sposób łatwiej będzie znaleźć właściwe rozwiązanie.

Co to jest rotacja pracowników?

W skrócie rotacja pracowników (nazywana też fluktuacją pracowników) polega na odchodzeniu osób zatrudnionych z firmy. Na miejsce osób, które odeszły pojawiają się nowi pracownicy i koło się zamyka. Warto podkreślić, że rotacja pracowników nie jest tym samym zjawiskiem, co wymiana pracowników np. z powodu awansu lub przejścia pracownika do innego działu.

Duża rotacja pracowników potrafi negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie firmy – wysoki wskaźnik fluktuacji może powodować bowiem kryzysy w zespołach pracowniczych i gorsze wyniki. Dlatego istotne jest, aby wiedzieć, jak zapobiegać rotacji pracowników. W badaniu EY z 2019 roku aż 88% osób na pytanie „czy rotacja stanowi problem?” udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak lub raczej tak.

W firmach produkcyjnych i przedsiębiorstwach montażowych rotacja pracowników może stanowić szczególnie poważne wyzwanie. Bezpośrednio zagraża ona bowiem płynności produkcji. Przede wszystkim w sytuacji, gdy firma musi zrealizować duże zamówienie dla klienta lub jest w środku „gorącego” okresu.

RODZAJE ROTACJI PRACOWNICZEJ

Zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje rotacji pracowniczej:

  • dobrowolną (gdy to pracownik decyduje o odejściu z firmy)
  • niedobrowolną (gdy pracodawca decyduje się zwolnić pracownika)

Przyczyny rotacji pracowników w sektorze produkcyjnym

Chociaż przyczyny rotacji mogą być bardzo różne, to w samym przemyśle produkcyjnym fluktuacja jest na ogół spowodowana takimi czynnikami, jak:

  • niedopasowanie pracownika do stanowiska (tutaj też można wspomnieć o niedostatecznym wdrożeniu do pracy);
  • złe warunki pracy lub zakwaterowania (w przypadku osób z zagranicy);
  • niezadowalająca stawka godzinowa;
  • problemy z codziennym dojazdem do pracy (firmy produkcyjne często znajdują się na obrzeżach miast lub nawet zupełnie poza nimi, przez co pracownicy niedysponujący własnym środkiem transportu mogą mieć duży problem z codziennymi dojazdami do pracy).

Czy da się zmierzyć poziom rotacji pracowników w firmie?

Fluktuacja pracowników w danym okresie (najczęściej rok) to zjawisko, które można obliczyć za pomocą bardzo prostego wzoru matematycznego:

Ekonomiści uważają, że rotacja pracowników na poziomie powyżej 25% stanowi już poważne zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wszystko zależy oczywiście od branży, w jakiej się działa. Warto jednak zawsze pamiętać, że kluczem do sukcesu firmy są jej pracownicy.

Jak zapobiegać rotacji pracowników?

Duża rotacja pracowników to zjawisko, któremu można zapobiec. Kroki ku temu należy poczynić już na początkowym etapie rekrutacji. Każdy pracownik, którego trzeba najpierw zrekrutować, a potem wyszkolić, generuje koszty. Przy zwiększonej fluktuacji pracowników, te koszty znacznie wzrastają. Rekrutując kandydatów, powinniśmy skupić się na tym, aby wybierać pracowników o kwalifikacjach jak najlepiej odpowiadających powierzonemu stanowisku oraz zmotywowanych do pracy. Warto również doceniać swoich pracowników, przede wszystkim finansowo.

Dodatkowo dużą pomocą w uporaniu się z problemem rotacji pracowników produkcyjnych może być profesjonalna agencja pracy tymczasowej.

ROLA AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

Firmy działające w sektorze produkcyjnym często korzystają ze wsparcia w postaci zewnętrznej agencji pracy , takiej jak EWL Group. Taka agencja w krótkim czasie może zapewnić dużą liczbę nowych pracowników tymczasowych (nawet ponad 100 osób), którzy pomogą firmie w najtrudniejszych okresach. Tacy pracownicy są już dopasowani do zajmowanego stanowiska, często mają doświadczenie w firmach produkcyjnych i są dobrze opłacani, a przez to – chętni do pracy. Warto dodać, że pracownicy tymczasowi są niejednokrotnie skłonni pracować w zwiększonym wymiarze czasowym, co stanowi dużą korzyść dla firmy, która ich najmuje.

EWL Group dba też o wysoki standard zakwaterowania dla pracowników tymczasowych i zapewnia im transport do i z miejsca pracy. W ten sposób wyeliminowane są główne przyczyny rotacji pracowników w branży produkcyjnej. W rezultacie Twoja firma możne spokojnie planować przyszłą produkcję i przyjmować nawet duże zamówienia, bez obaw o problemy z ich realizacją wynikające z braku personelu.

Pracownicy tymczasowi – dostępne rozwiązania

Firma produkcyjna, która potrzebuje dodatkowych rąk do pracy w postaci pracowników tymczasowych ma zasadniczo do wyboru dwa główne rozwiązania:

LEASING PRACOWNICZY

To usługa, która w skrócie polega na tym, że firma „wypożycza” dla siebie określoną liczbę pracowników tymczasowych/sezonowych na określony czas. W ten sposób można „wynająć” pracowników produkcyjnych, technicznych, pracowników magazynowych, ślusarzy, spawaczy, stolarzy, szwaczki, tapicerów, osoby pracujące przy obróbce żywności i wielu innych pracowników.

Leasing pracowniczy cechuje się przejrzystą formą rozliczenia, toteż łatwo można określić potrzebne nakłady finansowe, które często są zauważalnie niższe niż w przypadku samodzielnej rekrutacji i selekcji pracowników.

OUTSOURCING USŁUG/PROCESÓW

W tym scenariuszu agencja pracy tymczasowej występuje jako podmiot świadczący konkretną usługę na rzecz klienta. Może to być na przykład pakowanie zamówień lub etykietowanie towaru. W takim wypadku dobór pracowników realizujących usługę i zarządzanie ich pracą spoczywa na barkach agencji, czyli tzw. outsourcera. Pomiędzy pracownikami a klientem nie zachodzi stosunek pracy. Klient (insourcer) po prostu zleca usługę, a na koniec rozlicza się z jej wykonania na bazie efektu końcowego (np. liczby zapakowanych zamówień) z agencją pracy tymczasowej.

Możesz też zdecydować się na outsourcing samego procesu zatrudnienia. W takiej sytuacji agencja EWL występuje jako przedłużenie Twojego działu HR. Nasi eksperci mogą w Twoim imieniu znaleźć i zatrudnić pracowników produkcji, którzy wspierać będą dotychczasowy personel.

Wszystkie wspomniane rozwiązania mają swoje wady i zalety, a wybór jest uzależniony od konkretnego przypadku. Jeśli chcesz zmniejszyć rotację w firmie i/lub zwiększyć jego produktywność – zapraszamy do kontaktu! Agencja pracy EWL Group pomoże Ci wybrać odpowiedni model współpracy, a następnie zajmie się kompleksowo jego implementacją.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Korzyści z leasingu (wynajmu) pracowników

Rozważasz skorzystanie z usługi leasingu pracowniczego?

Dowiedz się jakie daje korzyści i dlaczego warto wybrać tę formę współpracy.

Odkryj zalety leasingu pracowników
Michał Kłosowski

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową