Opublikowano: 31.07.2019
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
07.31.2019
EWL w Mediach

Imigranci do tej pory znacząco podpompowali polski wzrost gospodarczy

Polski wzrost gospodarczy

Wkład imigrantów, w szczególności Ukraińców, do wzrostu PKB Polski wynosił średniorocznie 0,5 pkt. proc. w ciągu ostatnich pięciu lat – szacują ekonomiści Citi Handlowego. Najwięcej polska gospodarka mogła zyskać dzięki pracownikom z zagranicy w 2017 r. – prawie 1 pkt. proc. Pytanie, na które wciąż nie znamy odpowiedzi, brzmi: co czeka nas w 2020 r., kiedy Niemcy otworzą swój rynek pracy?

(…)

W tym kontekście ciekawe badania przedstawił przed miesiącem firma EWL S.A. oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Z raportu „Pracownik z Ukrainy – między Polską a Niemcami” dowiadujemy się, że co trzeci pracujący w Polsce obywatel Ukrainy już planuje podjęcie zatrudnienia w Niemczech, ale jedynie 2,6 proc. zatrudnionych w Polsce ukraińskich pracowników spełnia główne kryteria stawiane przez rząd w Berlinie.

Według zebranych danych, ponad 2/3 respondentów, którzy już planują wyjazd do RFN, mogą zostać, jeśli ich zarobki ulegną podwyższeniu. Niższa bariera językowa to z kolei argument dla co piątego pracownika z Ukrainy. Bardzo istotnym atutem naszego rynku pracy jest możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt w Polsce oraz obywatelstwa (22 proc.). Kolejną motywacją jest otrzymanie darmowego zakwaterowania od pracodawcy. Co dziesiąty ukraiński pracownik w Polsce deklaruje zaś, że nic nie jest w stanie powstrzymać go przed wyjazdem z naszego kraju do Niemiec.

„Bardziej otwarty na migrantów rynek niemiecki na pewno będzie stanowił dużą konkurencję dla polskich firm. Częściowej migracji pracowników z Ukrainy do Niemiec nie da się zatrzymać, nie jesteśmy w stanie konkurować z Niemcami pod względem wysokości zarobków. Mimo to, jesteśmy dalecy od uznania nowych przepisów za „czarny scenariusz” dla polskich firm. Zarówno wymagania stawiane kandydatom aplikującym do pracy w RFN czy bariery językowe ograniczą skalę migracji ze Wschodu” – komentował wyniki badania prezes EWL S.A. Andrzej Korkus.

Źródło: Business Insider

Zapisz się do newslettera!

Bądź z nami na bieżąco