Opublikowano: 19.09.2022
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
19.09.2022
Aktualności | Raporty

Raport “Uchodźcy z Ukrainy – aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech”

Minęło pół roku od wybuchu wojny w Ukrainie, która odcisnęła silne piętno na sytuacji społeczno-gospodarczej krajów europejskich, także z uwagi na unikalną w światowej historii skalę migracji. Unia Europejska szeroko otworzyła swoje granice dla ukraińskich uchodźców, m.in. proponując uproszczoną ścieżkę legalizacji pobytu oraz zapewniając swobodny dostęp do usług publicznych i rynku pracy. Nasze badanie przeprowadzone wspólnie z partnerami ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego wiosną tego roku dowiodło, że większość dorosłych uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce planuje podjąć zatrudnienie

Ukraińscy uchodźcy pokazali, że potrzebują przysłowiowej wędki, a nie ryby

Polska osiągnęła bezprecedensowy sukces nie tylko obszarze działań pomocowych, ale również w aktywizacji zawodowej uciekających przed wojną ukraińskich obywateli. Od wybuchu wojny pracę w naszym kraju znalazło ponad 430 tys. uchodźców, czyli około 2/3 liczby uchodźców w wieku produkcyjnym (670 tys.). Jak dotąd żadnemu państwu w historii nie udało się zaktywizować zawodowo takiej liczby uchodźców.

Na czym polegają polskie dobre praktyki?

Od lat Polska uchodzi za jeden z najważniejszych kierunków migracji pracowników ze Wschodu oraz kraj, który potrafi wykorzystać ich potencjał, dając w zamian nieocenione możliwości rozwoju. Dowodem tego są płynnie posługujący się językiem polskim w miejscach pracy obywatele Ukrainy, którzy coraz chętniej obsadzani są na stanowiskach liderskich i menedżerskich. Zapewniają oni efektywną komunikację przy procedurach wdrożeniowych nowych pracowników narodowości ukraińskiej, nieznających jeszcze języka polskiego. Należy wyróżnić również, od lat będącą częścią polskiej gościnności, pomoc polskich przedsiębiorców w zapewnieniu zakwaterowania pracownikom transgranicznym.

Gdzie znaleźli zatrudnienie ukraińscy uchodźcy w Polsce i Niemiec?

Po przyjeździe do Polski, uchodźcy z Ukrainy najliczniej podjęli pracę w branży hotelarsko-gastronomicznej (29%), usługach (18%), produkcji (14%), handlu (11%), a także w rolnictwie (7%) i logistyce (7%). Uchodźcy z Ukrainy, którzy przybyli do Niemiec także najczęściej znajdowali zatrudnienie w branży hotelarsko-gastronomicznej (31%).

Na drugim miejscu uplasował się sektor handlu (19%), a na trzecim sektor usług (12%). Blisko 10% wybrało pracę w opiece nad osobami starszymi oraz pomocy domowej, w której popyt na pracowników jest w Niemczech niezmiennie wysoki. Ponadto 7% badanych rozpoczęło pracę w produkcji, a po 6% zarówno w sektorze edukacji, jak i w rolnictwie.

“Uchodźcy z Ukrainy – aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech”– pobierz raport

Anatoliy Zymnin

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową