Opublikowano: 15.04.2019
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
04.15.2019
EWL w Mediach

PulsHR: Ukraińcy mają wiele powodów, by zostać w Polsce. Za co nas lubią?

Ukraińcy chcą pracować

W 2020 r. Niemcy otworzą rynek pracy dla naszych wschodnich sąsiadów, m.in. dla pracowników z Ukrainy. Wszystko wskazuje jednak na to, że obywatele tego kraju mają sporo powodów, by pozostać w Polsce. (…)

Jak podkreśla Andrzej Korkus, prezes EWL Group, masowa migracja zarobkowa Ukraińców do Polski trwa od kilkunastu lat – obywatele tego kraju już są dobrze rozeznani w polskim rynku pracy, znają procedury zatrudnienia oraz legalizacji, a także często wracają do firm, w których pracowali wcześniej. Tego nie można powiedzieć o rynku niemieckim, gdyż skala legalnego zatrudnienia Ukraińców w tym kraju jest znacznie niższa niż w Polsce.

– Dla obywateli Ukrainy polski rynek pracy nadal ma szereg przewag nad rynkami zachodnimi, mianowicie możliwość pracy ponadnormatywnej, niższe koszty utrzymania, bezpłatne zakwaterowanie, bliskość geograficzną, znacznie niższą barierę językową i kulturową, ale także klarowną ścieżkę kontynuacji zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego oraz szansę na osiedlenie się w naszym kraju – wymienia Korkus.

Co więcej, według badania przeprowadzonego przez EWL Group co drugi pracownik z Ukrainy szukał odpowiedniej oferty zatrudnienia w Polsce z polecenia przyjaciół i znajomych. (…)

Nie powinno się bagatelizować zagrożenia, które pojawi się po stronie niemieckiego rynku pracy w 2020 roku. Jak jednak wskazują eksperci, nie należy spodziewać się masowej migracji do Niemiec.

– Skalę migracji ze Wschodu do Niemiec ograniczą zarówno wymagania stawiane przez naszych zachodnich sąsiadów kandydatom spoza UE (np. obowiązkowa znajomość języka niemieckiego, określona lista zawodów, niezbędne wykształcenie zawodowe), jak i uwarunkowania geopolityczne, bariery językowe i kulturowe – mówi Andrzej Korkus.

Źródło: PulsHR.pl 

Zapisz się do newslettera!

Bądź z nami na bieżąco

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).