Opublikowano: 27.06.2022
Autor wpisu:Szymon Bryzek
Szymon Bryzek
27.06.2022
Aktualności

Praca, zatrudnianie cudzoziemców, kadry – tygodniowy przegląd EWL (21 – 27 czerwca)

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany. 


Najciekawsze informacje: 21 – 27 czerwca 2022 roku 


Maląg: Ponad ćwierć miliona zatrudnionych uchodźców z Ukrainy w Polsce  

Minister rodziny i polityki społecznej podała dane dotyczące aktywizacji zawodowej kobiet z Ukrainy na polskim rynku pracy – poinformował 23 czerwca portal BusinessInsider.pl. 

– Już ponad ćwierć miliona obywateli Ukrainy podjęło pracę w Polsce na podstawie uproszczonej procedury, która znacznie usprawniła i przyspieszyła proces zatrudniania. Dziś osoby te otrzymują pensję, dzięki której mogą utrzymać siebie i swoje rodziny – przekazała szefowa MRiPS. 

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej podkreśliła również, że obywatele Ukrainy już od lat zajmują ważne miejsce na polskim rynku pracy, uzupełniając braki kadrowe w wielu branżach i wspierając polską gospodarkę. Pod koniec ubiegłego miesiąca do ubezpieczeń rentowych i emerytalnych zgłoszonych było niemal 715 tys. pracowników z Ukrainy. 


Opinia: Uchodźcy z Ukrainy pomogą „zmniejszyć napięcie” na europejskim rynku pracy 

Europejski Bank Centralny oszacował, że ukraińscy uchodźcy mogą doprowadzić do wzrostu siły roboczej w strefie euro z 0,2% do 0,8%, ponieważ niektórzy uciekinierzy z Ukrainy pozostaną w krajach UE. Poinformowała o tym 20 czerwca agencja Reuters powołując się na publikację Europejskiego Banku Centralnego.  

„Zgodnie ze wszystkimi dostępnymi obecnie założeniami, przybliżone obliczenia wskazują na średni wzrost siły roboczej w strefie euro w perspektywie średniookresowej o 0,2% – 0,8%” – poinformował EBC. Dodając, że odpowiada to liczbie 0,3 – 1,3 mln osób chętnych do pracy. Według analityków banku, biorąc pod uwagę rekordowo niską stopę bezrobocia, strefa euro boryka się z niedoborem siły roboczej, a uchodźcy z Ukraińcy mogą „nieznacznie zmniejszyć napięcie” na europejskim rynku pracy. 

Jednocześnie EBC zwraca uwagę, że w państwach Unii istnieją poważne bariery administracyjne utrudniające zatrudnianie cudzoziemców, co komplikuje integrację obcokrajowców z rynkami pracy krajów przyjmujących. 


Bułgaria przyjęła 82 tys. uchodźców z Ukrainy, zaś prawie 6 tysięcy pracuje na umowę o pracę 

Ponad 5800 ukraińskich uchodźców wojennych rozpoczęło w Bułgarii pracę na podstawie stałych umów. W kraju przebywa 82 tys. Ukraińców, połowa z nich to kobiety, a 39% to dzieci – podał 23 czerwca portal Forsal.pl, powołując się na słowa przedstawicielki Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. 

Od początku wojny w na Ukrainie do Bułgarii uciekło 364 tys. Ukraińców, lecz pozostało 82 tys. czyli 23%. Wszyscy mają prawo do świadczeń, pomocy lekarskiej, zaś dzieci – do edukacji i opieki przedszkolnej.  

Zgodnie z danymi ONZ około 60% Ukraińców, którzy uciekli przed wojną do Bułgarii jest zatrudnionych w branży turystycznej, handlu, usługach administracyjnych i przetwórstwie. Pracują przede wszystkim w dużych miastach – Sofii, Płowdiwie, Dobriczu, Błagojewgradzie i Ruse. 

Szymon Bryzek

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową