Opublikowano: 15.01.2024
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
15.01.2024
Aktualności

Praca, kadry, migracje, zatrudnianie cudzoziemców – tygodniowy przegląd EWL (9 – 15 stycznia)

Przegląd rynku EWL: płaca minimalna, edukacja, inwestycje

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany.   


Najciekawsze informacje: 9 – 15 stycznia 2024 roku


Eurostat: Polska z trzecim najniższym bezrobociem w UE 

Polska jest na trzecim miejscu w Unii Europejskiej w kontekście poziomu stopy bezrobocia. W listopadzie 2023 roku wyniosła ona 2,8%  poinformował 9 stycznia portal PolskieRadio24.pl, powołując się na najnowsze dane Eurostatu.  

Według danych Eurostatu Polska utrzymuje się w czołówce, zajmując pod tym względem trzecie miejsce, po Republice Czeskiej (2,4%) i Malcie (2,5%). Zgodnie z obliczeniami urzędu, liczba bezrobotnych w Polsce w listopadzie wyniosła 477 tys. wobec 481 tys. w październiku.  

Bezrobocie w Unii Europejskiej wynosiło w tym okresie 5,9%, a w strefie EURO 6,4%. Najgorsza sytuacja pod tym względem jest w Hiszpanii. To jedyny kraj w Unii z dwucyfrowym bezrobociem. W listopadzie bez pracy było 11,9% Hiszpanów. 


Niemal milion cudzoziemców zatrudnionych w Polsce 

Prawie milion cudzoziemców (997 tys.) pracowało w Polsce pod koniec lipca zeszłego roku — podała 10 stycznia Rzeczpospolita, powołując się na najnowsze analizy GUS. 

To wynik o ponad jedną czwartą wyższy niż na początku 2022 roku. Według danych urzędu, obcokrajowcy stanowią już 6,5% osób pracujących w Polsce (o 1,3 pkt proc. więcej niż na początku 2022 roku). Ponad 150 państw reprezentują pracujący w Polsce cudzoziemcy, choć dominują wśród nich Ukraińcy. 

Największą grupę pracowników zagranicznych stanowią obywatele Ukrainy (w lipcu ubiegłego roku było to 690,8 tys. osób), choć ich udział w ogólnej liczbie cudzoziemców na polskim rynku pracy zmalał do nieco ponad 69%, czyli o 4 pkt proc., od początku 2022 roku. Coraz większy udział na naszym rynku pracy odnotowują natomiast Białorusini (11,3%), Gruzini, Hindusi, Mołdawianie i Rosjanie (łącznie 7%). Od wojny w Ukrainie przybywa pracowników z Filipin, Uzbekistanu, a także z Ameryki Południowej.  


Imigracja netto do Niemiec osiągnęła w 2022 roku najwyższy poziom w historii  

W 2022 roku do Niemiec wyemigrowało 2,7 mln osób, podczas gdy mniej niż połowa (1,2 mln) wyjechała. W rezultacie imigracja netto osiągnęła najwyższy poziom (1,5 mln) od czasu rozpoczęcia rejestrów w 1950 roku – poinformował 11 stycznia portal Infomigrants.net, powołując się na raport opublikowany przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF). 

Według BAMF głównym powodem wzrostu migracji jest wojna w Ukrainie. Zgodnie z danymi ukraińscy uchodźcy stanowili 41% wszystkich imigrantów w 2022 roku. Liczba osób, które przybyły do Niemiec ze względów humanitarnych również wzrosła po raz drugi od 2016 roku o 47%. Odnotowano również migrację z Rumunii (8%), Polski (4%) i Turcji (3%).  

W porównaniu z innymi państwami członkowskimi UE, Niemcy pozostają głównym krajem docelowym dla migrantów w Europie. Obecnie imigranci stanowią ponad 18% niemieckiej populacji. W 2022 roku 20,2 mln osób w Niemczech albo przeprowadziło się do tego kraju, albo urodziło się w związku z dwiema osobami, które się tam przeprowadziły. 

Anatoliy Zymnin

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową