Opublikowano: 27.05.2024
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
27.05.2024
Aktualności

Praca, kadry, migracje, zatrudnianie cudzoziemców – tygodniowy przegląd EWL (21 – 27 maja)

tygodniowy przegląd EWL (9-15 lutego)

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany. 


Najciekawsze informacje: 21 – 27 maja 2024 roku


PIE: Konsumpcja napędza wzrost gospodarczy, dzięki silniejszemu wzrostowi wynagrodzeń

Średnio w I kwartale br. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw rosło w tempie 12,6% rok do roku, co przyczyniło się do znaczącego wzrostu konsumpcji – wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego opublikowanych w „Miesięczniku Makroekonomicznym PIE”.

Jak wynika z najnowszej publikacji Polskiego Instytutu Ekonomicznego, dzięki silnemu wzrostowi realnych wynagrodzeń, perspektywy konsumpcji są dobre. W I kwartale wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw rosły średnio o 12,6% rok do roku. Przy obniżonej inflacji oznacza to realny wzrost siły nabywczej o 9,3% rok do roku.

Dane Eurostatu wskazują, że od początku 2024 roku średni wzrost produkcji w usługach z pominięciem handlu i usług finansowych wyniósł 6,7% rok do roku – w 2023 roku usługi średnio rosły o 4,7%. Wysoki wzrost dotyczy wszystkich głównych branż usługowych. Od stycznia ponownie zwiększyła się sprzedaż usług transportowych – w lutym wzrosła o 5,9% rok do roku przy średnim spadku o 5,1% w ubiegłym roku. Poprawa w transporcie ma związek zarówno z wyższą sprzedażą towarów, jak i większymi wydatkami na podróże.


Braki kadrowe wśród głównych obaw polskich przedsiębiorstw

Aż 46% firm wskazuje brak pracowników jako jedno z trzech największych wyzwań w najbliższym czasie. Zwiększony udział migrantów ekonomicznych z Azji i Ameryki Łacińskiej może być rozwiązaniem na problemy kadrowe polskich przedsiębiorstw – poinformowała 23 maja Rzeczpospolita, powołując się na wyniki najnowszego raportu EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak dowodzi sondaż Rzeczpospolitej „Barometr polskiego biznesu”, kwestia braku pracowników, wskazywana przez niemal 46% przedsiębiorstw, stanowi jedno z trzech największych obaw polskich firm. Po pandemii, kolejnym wyzwaniem dla rynku pracy, była rosyjska agresja na Ukrainę, która w krótkim czasie spowodowała wielotysięczny odpływ ukraińskich mężczyzn i wpłynęła na strukturę pracujących w Polsce obcokrajowców.

Rozwiązaniem na deficyty kadrowe może być większe otwarcie się na pracowników z innych państw, w tym bardziej odległych kulturowo i językowo krajów Azji i Ameryki Łacińskiej. W ostatnich dwóch latach liczba zezwoleń na pracę w Polsce wydanych Azjatom i Latynosom wzrosła prawie czterokrotnie, a ubiegły rok przyniósł przyspieszenie tego wzrostu.

Andrzej Korkus, prezes EWL Group, przewiduje, że liczba pracowników z bardziej egzotycznych państw nadal będzie rosła. Prognozowane w tym i w przyszłym roku przyspieszenie wzrostu polskiej gospodarki (wspierane przez napływ funduszy z KPO) zwiększy zapotrzebowanie na pracowników.


Niemcy: Dobre szanse zatrudnienia dla obywateli Ukrainy

Niemiecki rynek pracy oferuje osobom z Ukrainy dobre możliwości znalezienia zatrudnienia – poinformował 21 maja portal Deutsche Welle, powołując się na dane Instytutu Badań nad Zatrudnieniem (IAB).

Według Instytutu Badań nad Zatrudnieniem (IAB) większość uchodźców z Ukrainy posiada świadectwa potwierdzające ważne dla rynku pracy posiadanie wiedzy i umiejętności zawodowych. W ocenie 28% urzędów pracy w Niemczech daje to dobre perspektywy na to, aby osoby z Ukrainy znalazły pracę w dziedzinie, w której były już zatrudnione w Ukrainie.

Jak wynika z danych Centralnego Rejestru Obcokrajowców w Niemczech przebywało ponad 1,1 mln uchodźców z Ukrainy, a około 80% spośród nich stanowiły kobiety, z których to 48% przyjechało wraz z dziećmi. Wielu uchodźców jest dobrze wykształconych i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe przy średniej wieku wynoszącej 28 lat.

Anatoliy Zymnin

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową