Opublikowano: 27.11.2023
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
27.11.2023
Aktualności

Praca, kadry, migracje, zatrudnianie cudzoziemców – tygodniowy przegląd EWL (21 – 27 listopada)

nowoczesna firma

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany.  


Najciekawsze informacje: 21 – 27 listopada 2023 roku      


GUS podał najnowsze dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w październiku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w październiku 7544,98 zł. Względem września 2023 roku wzrost wyniósł nominalnie o 2,2% – poinformował 21 listopada portal Money.pl, powołując się na najnowsze dane GUS.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023 roku wzrosło nominalnie o 12,8% rok do roku. Względem września 2023 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 2,2%. GUS podkreśla, że wzrost ten spowodowany był m.in. wypłatami premii kwartalnych, motywacyjnych, uznaniowych, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W październiku 2023 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu rok do roku było niższe o 0,1% i wyniosło 6494,1 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie odnotowano na podobnym poziomie.


Ponad 60% uchodźców z Ukrainy znalazło pracę w 11 krajach Europy

Według Europejskiego Komisarza ds. Zatrudnienia i Praw Socjalnych, ponad 60% uchodźców z Ukrainy znalazło pracę w 11 krajach Europy Środkowo-Wschodniej – podał 20 listopada portal Slovo i Dilo, powołując się na dane dotyczące zatrudnienia migrantów w 13 krajach OECD i Ukrainie.

Najwyższy wskaźnik zatrudnienia ukraińskich uchodźców odnotowano w Polsce – 65% Ukraińców w wieku produkcyjnym znalazło pracę. Polska odnotowała również najwyższą liczbę osób obywateli Ukrainy, którzy zdecydowali się opuścić kraj w trakcie wojny – ponad 950 tys. Drugie miejsce zajmuje Wielka Brytania – aż 61% obywateli Ukrainy znalazło pracę w tym kraju.  

W Szwecji zatrudnienie znalazło 56% uchodźców z Ukrainy (łącznie 41,4 tys.), na Litwie – 53% (50,7 tys.), a w Czechach – 51% (368,7 tys.). Zarówno w Danii, Holandii, jak i Estonii pracę znalazło 46% ukraińskich uchodźców. Około jedna trzecia Ukraińców znalazła zatrudnienie we Francji, gdzie zarejestrowano łącznie 70,6 tys. przesiedleńców. W Irlandii (97,5 tys.) pracę znalazło 28% uchodźców. Najniższy wskaźnik zatrudnienia wśród ukraińskich obywateli uciekających przed wojną odnotowano w Niemczech (1,1 mln), Włoszech (ponad 167 tys.) i Szwajcarii (ponad 66 tys.) – po 19%.


Niemcy: 50% firm gotowych na przyjęcie pracowników zagranicznych

Tylko połowa firm w Niemczech jest przygotowana na zatrudnienie pracowników z zagranicy – podał 25 listopada portal Deutsche Welle, powołując się na wyniki ankiety przeprowadzonej przez instytut badania opinii publicznej Bilendi.

Prawie połowa (47%) ankietowanych stwierdziła, że ich przedsiębiorstwo „raczej nie jest” lub „w ogóle nie jest” przygotowane na przyjęcie pracowników z zagranicy. Tylko 11% uczestników badania potwierdziło, że ich pracodawcy są na to „bardzo dobrze” przygotowani. Z kolei 41% przyznało, że są „raczej dobrze” przygotowani.

Znacznie lepiej oceniono sprawy związane z integracją zagranicznych pracowników w niemieckich firmach. 62% respondentów przyznało, że imigranci, którzy zostali już przyjęci do pracy, znajdą w nich „bardzo dobre” lub „dobre” warunki, umożliwiające im integrację zawodową i społeczną. Badaniem objęto łącznie 3 tys. osób z wykształceniem zawodowym w wieku od 18 do 64 lat.

Źródło: Deutsche Welle

Anatoliy Zymnin

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową