Opublikowano: 13.06.2022
Autor wpisu:Szymon Bryzek
Szymon Bryzek
13.06.2022
Aktualności | EWL w Mediach

Polskie Radio: Jak bardzo zmieniła się sytuacja obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy?

Zatrudnienie pracowników z Azji przez agencję pracy

Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce najchętniej osiedliliby się w naszym kraju na stałe. Wielu z nich dobrze mówi po polsku, ma wyższe wykształcenie i chciałoby pracować w obszarze swoich kwalifikacji – czytamy w opublikowanym 10 czerwca na stronie portalu PolskieRadio.pl artykule, w którym powołano się na przedwojenny Raport Mobilności Transgranicznej „Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy” opracowany przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Zostać na stałe

Obecnie w Polsce mieszka ponad 1,5 miliona obywateli Ukrainy, którzy stanowią najliczniejszą grupę cudzoziemców. Badanie przeprowadzone pod koniec grudnia 2021 roku przez EWL Group i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego wykazało, że obywatele Ukrainy coraz chętniej deklarują chęć osiedlenia się w Polsce na stałe, szczególnie gdy mają możliwość podjęcia legalnej pracy zgodnie ze zdobytymi kwalifikacjami. Z raportu wynika, że 38 proc. badanych rozważa taką migrację, a 24 proc. chętnie przeprowadziłoby się do Polski na kilka lat. Nie bez znaczenia jest też możliwość otworzenia własnego biznesu w Polsce, który według raportu, rozważa 42 proc. ankietowanych. Jest to znaczny wzrost w porównaniu do 2019 roku, kiedy o pracy na własny rachunek myślało tylko 28 proc. respondentów.

Jednocześnie coraz więcej obywateli Ukrainy przyjeżdżających do Polski w celach zarobkowych ma wyższe wykształcenie i chciałoby pracować w swoim zawodzie. Aż 60 proc. respondentów zadeklarowało posiadanie takiego wykształcenia, co stanowi znaczącą zmianę w porównaniu do 2019 roku, w którym dyplom wyższej uczelni miało 28 proc. badanych.

– Zmienia się profil pracownika transgranicznego, jego aspiracje i cele w życiu zawodowym, ale też prywatnym. Znacznie więcej obcokrajowców znajduje zatrudnienie w administracji, usługach czy branży IT. Wielu cudzoziemców decyduje się zamieszkać w naszym kraju na dłużej, planuje sprowadzić tu rodzinę, otworzyć własny biznes i płacić podatki. Nie dziwi więc fakt, że poszukują oni pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami zawodowymi, a te są coraz wyższe – zauważył Michał Wierzchowski, dyrektor sprzedaży EWL Group.

Z kolei dla polskich pracodawców istotny jest fakt, że coraz więcej Ukraińców posługuje się płynnie językiem polskim. W 2019 roku tylko 18 proc. badanych miało dobrą znajomość języka polskiego, podczas gdy pod koniec 2021 roku odsetek ten wzrósł do 46 proc.

Ponadto Polska w ciągu ostatnich kilku miesięcy stała się najczęściej wybieranym państwem, w którym migranci z Ukrainy chcieliby pracować i się osiedlać. Jako pierwszy kierunek migracji wskazało ją aż 53 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazły się Niemcy, które wybrało 50 proc. badanych, na trzecim – Kanada, którą zaznaczyło 43 proc. uczestników badania.

Wynik raportu wskazuje na zmianę, jaka dokonała się na podium w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w maju 2021 roku. Wtedy Niemcy były na szczycie tego zestawienia, wyprzedzając Polskę o kilka procent.

Zmiana dotyczy też postrzegania Kanady i Wielkiej Brytanii. Jeszcze w maju ubiegłego roku ukraińscy respondenci tylko w niewielkim stopniu rozważali wyjazd do tych krajów. Za wyjazdem zarobkowym do Kanady opowiedziało się wtedy 23 proc. badanych, a do Wielkiej Brytanii tylko 14 proc. Z ostatniego badania wynika, że już 43 proc. ankietowanych chętnie wyjechałoby do Kanady i aż 38 proc. wybrałoby Wielką Brytanię.

Konkurencja o pracowników

Jednak najwyższe, bądź wysokie, miejsce Polski na podium najpopularniejszych kierunków migracji dla obywateli Ukrainy nie będzie sytuacją niezmienną.

– Konkurencja o pracowników, nie tylko dostępnych na rynku lokalnym, ale także poza jego granicami, rośnie. Kraje Europy Zachodniej coraz szerzej otwierają się na pracowników zza wschodniej granicy, liberalizując prawo migracyjne. Pozycja Polski jako kraju pierwszego wyboru niezmiernie cieszy, ale nie jest dana raz na zawsze – podkreśla Andrzej Korkus, prezes EWL Group.

Ponadto pomimo deklarowanej w ankietach chęci do osiedlenia się w Polsce, polskich pracodawców może zaniepokoić to, że jak wskazuje raport, obywatele Ukrainy w dużo większym stopniu rozważają obecnie możliwość podjęcia pracy także w innych krajach. W maju 2021 roku 29 proc. respondentów szukało zatrudnienia w krajach innych niż Polska. Natomiast w grudniowym raporcie chęć poszukiwania pracy poza Polską zadeklarowało już 55 proc. badanych. (…)

Źródło: Polskie Radio

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).