Opublikowano: 16.03.2021
Autor wpisu:Michał Kłosowski
Michał Kłosowski
16.03.2021
Aktualności | Blog EWL

Outsourcing procesów produkcyjnych – rozwiązanie na braki kadrowe czy nowa jakość w procesie produkcji?

Optymalizacja procesów produkcyjnych

Outsourcing, czyli przekazanie zewnętrznemu podmiotowi części biznesu do obsługi i zarządzania, zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Nic w tym dziwnego. To rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze uzyskując jednocześnie wyższą efektywność, a często wprowadza również nową jakość do działalności przedsiębiorstwa. Firmy outsourcują usługi związane z IT, zlecają na zewnętrz zadania finansowo-księgowe, a także powierzają obsługę klienta czy Call Center wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się również na outsourcing procesów produkcyjnych.

Optymalizacja procesów produkcyjnych – dlaczego warto zdecydować się na outsourcing produkcji?

Duża zmienność zamówień i konkurencyjne otoczenie biznesowe, wymaga poszukiwania elastycznych i efektywnych rozwiązań. Powierzając wyodrębniony proces produkcyjny zewnętrznemu podmiotowi ustalamy normy ilościowe i jakościowe, zgodnie z którymi wykonawca zobowiązany jest realizować proces. Ze względu na specyfikę rozliczenia (rozliczamy się za ilości a nie za godziny), w interesie firmy outsourcingowej jest dążenie do uzyskania jak najlepszych wskaźników efektywnościowych.

Spójne cele biznesowe outsourcera i insourcera powodują, że firma outsourcingowa będzie więc nie tylko bazowała na dotychczasowej wiedzy i doświadczeniu, ale także poszukiwała nowoczesnych rozwiązań optymalizujących proces i jednocześnie podnoszących konkurencyjność biznesową przedsiębiorstwa.

Outsourcing procesów produkcyjnych – jakie zadania można powierzyć zewnętrznemu podmiotowi?

Usługa outsourcingu produkcji polega na przekazaniu zewnętrznemu podmiotowi części procesu do samodzielnego zarządzania i realizowania. Oznacza to, że outsourcer staje się odpowiedzialny za efektywną realizację planu produkcyjnego, ustala niezbędną liczbę pracowników, dba o zachowanie wymaganej jakości finalnego produktu i terminowość jego dostarczenia. Do najczęściej powierzanych „na zewnątrz” procesów produkcyjnych zalicza się szeroko rozumiane procesy logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym, m.in.:

 • Załadunek i rozładunek towarów
 • Pakowanie/przepakowywania
 • Foliowanie
 • Copacking

A także inne procesy, takie jak np.:

 • Kontrolę jakości
 • Prace manualne
 • Konfekcjonowanie
 • Banderolowanie
 • Etykietowanie
 • Montaż
 • Obsługa urządzeń i linii produkcyjnych

Kto nadzoruje proces produkcyjny?

Firma outsourcingowa obejmująca proces produkcji odpowiada za zgodność efektu finalnego z założonymi w kontakcie normami. Organizacja procesów produkcyjnych i nadzór nad prawidłowym ich przebiegiem jest po stronie outsourcera. Również usprawnienie procesu produkcyjnego, ze względu na sposób rozliczeń między podmiotami, leży w jego interesie. Dlatego też outsourcing procesów produkcyjnych niejednokrotnie wpływa na wzrost nie tylko efektywności, ale także innowacyjności przedsiębiorstwa.

Outsourcing produkcji z agencją pracy tymczasowej – elastyczność i ekspercki know-how

Agencja pośrednictwa pracy, specjalizująca się w outsourcingu procesów produkcyjnych, zapewnia stały dostęp do wykwalifikowanej i sprawdzonej kadry. Pracownicy produkcji zatrudnieni w ramach projektu outsourcingowego , to gwarancja elastyczności struktury zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej jakości i efektywności. To pewność, że w przypadku nagłego peak’u rekrutacja pracowników produkcyjnych, nawet w dużym wolumenie, odbędzie się sprawnie i profesjonalnie.

Dodatkowym atutem jest dostęp do specjalistów zza granicy oraz możliwość wynajmu pracowników ze wschodu. Agencja pośrednictwa pracy zadba o ich przeszkolenie, zapewni koordynatora i leaderów, pamiętając jednocześnie o przepisach prawa zadba o niezbędne dokumenty i legalizację zatrudnienia.

Korzyści z outsourcingu procesów produkcyjnych

Powierzając wybrany proces produkcyjny wyspecjalizowanej agencji pracy przenosimy na nią odpowiedzialność za zarządzanie całością projektu, za organizowanie i monitorowanie procesów produkcyjnych, w tym m.in. za ustalenie liczby potrzebnych pracowników i ich rekrutację oraz wdrożenie, opracowanie norm produkcyjnych, ustalenie harmonogramu pracy, kontrolę nad wskaźnikami efektywności.

Wśród korzyści z outsourcingu procesów produkcyjnych najczęściej wymienia się:

 • Uwolnienie własnych zasobów i oszczędność czasu – powierzając część biznesu zewnętrznemu podmiotowi przedsiębiorstwo może skupić się na core bussinesie i rozwoju
 • Zapewnienie ciągłości produkcji – firma outsourcingowa zadba o pozyskanie pracowników, przeszkoli ich, ustali grafik pracy, a także zajmie się rozliczeniem czasu pracy, a w przypadku pracowników zza granicy także kwestiami takimi jak np. legalizacja zatrudnienia czy zapewnienie zakwaterowania
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych – w interesie outsourcera jest utrzymanie jak najwyższych standardów jakościowych oraz norm efektywnościowych. I  jest bodźcem do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych
 • Transparentny system rozliczeń i łatwe planowanie kosztów – rozliczenie następuje na podstawie faktury kosztowej za wykonaną usługę, np. liczbę spakowanych zestawów czy wyprodukowanych wyrobów. Dzięki prostemu systemowi rozliczeń znacznie łatwiej planować koszty produkcyjne.
 • Dostęp do eksperckiego know – how  – dzięki powierzeniu części zadań wyspecjalizowanemu podmiotowi przedsiębiorstwo zyskuje możliwość korzystania z wiedzy branżowej ekspertów, ma możliwość wykorzystania w innym obszarze najlepszych praktyk swojego partnera biznesowego
 • Przekazanie odpowiedzialności za jakość i efektywność procesu – całość odpowiedzialności za powierzony proces produkcyjny przechodzi na firmę outsourcingową.

Outsourcing procesów produkcyjnych to sprawdzone rozwiązanie dla klientów, którzy dążą do poprawy wskaźników efektywności dzięki eksperckiej wiedzy i chcą wzmocnić swoją pozycję na konkurencyjnym rynku.

Outsourcing procesów - korzyści dla biznesu

Rozważasz skorzystanie z usługi outsourcingu procesów?

Dowiedz się jakie daje korzyści i dlaczego warto wybrać tę formę współpracy.

Michał Kłosowski

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową