Opublikowano: 16.03.2021
Autor wpisu:Michał Kłosowski
Michał Kłosowski
16.03.2021
Aktualności | Blog EWL

Outsourcing procesów produkcyjnych – rozwiązanie na braki kadrowe czy nowa jakość w procesie produkcji?

Optymalizacja procesów produkcyjnych

Outsourcing, czyli przekazanie zewnętrznemu podmiotowi części biznesu do obsługi i zarządzania, zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Nic w tym dziwnego. To rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze uzyskując jednocześnie wyższą efektywność, a często wprowadza również nową jakość do działalności przedsiębiorstwa. Firmy outsourcują usługi związane z IT, zlecają na zewnętrz zadania finansowo-księgowe, a także powierzają obsługę klienta czy Call Center wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się również na outsourcing procesów produkcyjnych.

Optymalizacja procesów produkcyjnych – dlaczego warto zdecydować się na outsourcing produkcji?

Duża zmienność zamówień i konkurencyjne otoczenie biznesowe, wymaga poszukiwania elastycznych i efektywnych rozwiązań. Powierzając wyodrębniony proces produkcyjny zewnętrznemu podmiotowi ustalamy normy ilościowe i jakościowe, zgodnie z którymi wykonawca zobowiązany jest realizować proces. Ze względu na specyfikę rozliczenia (rozliczamy się za ilości a nie za godziny), w interesie firmy outsourcingowej jest dążenie do uzyskania jak najlepszych wskaźników efektywnościowych.

Spójne cele biznesowe outsourcera i insourcera powodują, że firma outsourcingowa będzie więc nie tylko bazowała na dotychczasowej wiedzy i doświadczeniu, ale także poszukiwała nowoczesnych rozwiązań optymalizujących proces i jednocześnie podnoszących konkurencyjność biznesową przedsiębiorstwa.

Outsourcing procesów produkcyjnych – jakie zadania można powierzyć zewnętrznemu podmiotowi?

Usługa outsourcingu produkcji polega na przekazaniu zewnętrznemu podmiotowi części procesu do samodzielnego zarządzania i realizowania. Oznacza to, że outsourcer staje się odpowiedzialny za efektywną realizację planu produkcyjnego, ustala niezbędną liczbę pracowników, dba o zachowanie wymaganej jakości finalnego produktu i terminowość jego dostarczenia. Do najczęściej powierzanych „na zewnątrz” procesów produkcyjnych zalicza się szeroko rozumiane procesy logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym, m.in.:

 • Załadunek i rozładunek towarów
 • Pakowanie/przepakowywania
 • Foliowanie
 • Copacking

A także inne procesy, takie jak np.:

 • Kontrolę jakości
 • Prace manualne
 • Konfekcjonowanie
 • Banderolowanie
 • Etykietowanie
 • Montaż
 • Obsługa urządzeń i linii produkcyjnych

Kto nadzoruje proces produkcyjny?

Firma outsourcingowa obejmująca proces produkcji odpowiada za zgodność efektu finalnego z założonymi w kontakcie normami. Organizacja procesów produkcyjnych i nadzór nad prawidłowym ich przebiegiem jest po stronie outsourcera. Również usprawnienie procesu produkcyjnego, ze względu na sposób rozliczeń między podmiotami, leży w jego interesie. Dlatego też outsourcing procesów produkcyjnych niejednokrotnie wpływa na wzrost nie tylko efektywności, ale także innowacyjności przedsiębiorstwa.

Outsourcing produkcji z agencją pracy tymczasowej – elastyczność i ekspercki know-how

Agencja pośrednictwa pracy, specjalizująca się w outsourcingu procesów produkcyjnych, zapewnia stały dostęp do wykwalifikowanej i sprawdzonej kadry. Pracownicy produkcji zatrudnieni w ramach projektu outsourcingowego , to gwarancja elastyczności struktury zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej jakości i efektywności. To pewność, że w przypadku nagłego peak’u rekrutacja pracowników produkcyjnych, nawet w dużym wolumenie, odbędzie się sprawnie i profesjonalnie.

Dodatkowym atutem jest dostęp do specjalistów zza granicy oraz możliwość wynajmu pracowników ze wschodu. Agencja pośrednictwa pracy zadba o ich przeszkolenie, zapewni koordynatora i leaderów, pamiętając jednocześnie o przepisach prawa zadba o niezbędne dokumenty i legalizację zatrudnienia.

Korzyści z outsourcingu procesów produkcyjnych

Powierzając wybrany proces produkcyjny wyspecjalizowanej agencji pracy przenosimy na nią odpowiedzialność za zarządzanie całością projektu, za organizowanie i monitorowanie procesów produkcyjnych, w tym m.in. za ustalenie liczby potrzebnych pracowników i ich rekrutację oraz wdrożenie, opracowanie norm produkcyjnych, ustalenie harmonogramu pracy, kontrolę nad wskaźnikami efektywności.

Wśród korzyści z outsourcingu procesów produkcyjnych najczęściej wymienia się:

 • Uwolnienie własnych zasobów i oszczędność czasu – powierzając część biznesu zewnętrznemu podmiotowi przedsiębiorstwo może skupić się na core bussinesie i rozwoju
 • Zapewnienie ciągłości produkcji – firma outsourcingowa zadba o pozyskanie pracowników, przeszkoli ich, ustali grafik pracy, a także zajmie się rozliczeniem czasu pracy, a w przypadku pracowników zza granicy także kwestiami takimi jak np. legalizacja zatrudnienia czy zapewnienie zakwaterowania
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych – w interesie outsourcera jest utrzymanie jak najwyższych standardów jakościowych oraz norm efektywnościowych. I  jest bodźcem do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych
 • Transparentny system rozliczeń i łatwe planowanie kosztów – rozliczenie następuje na podstawie faktury kosztowej za wykonaną usługę, np. liczbę spakowanych zestawów czy wyprodukowanych wyrobów. Dzięki prostemu systemowi rozliczeń znacznie łatwiej planować koszty produkcyjne.
 • Dostęp do eksperckiego know – how  – dzięki powierzeniu części zadań wyspecjalizowanemu podmiotowi przedsiębiorstwo zyskuje możliwość korzystania z wiedzy branżowej ekspertów, ma możliwość wykorzystania w innym obszarze najlepszych praktyk swojego partnera biznesowego
 • Przekazanie odpowiedzialności za jakość i efektywność procesu – całość odpowiedzialności za powierzony proces produkcyjny przechodzi na firmę outsourcingową.

Outsourcing procesów produkcyjnych to sprawdzone rozwiązanie dla klientów, którzy dążą do poprawy wskaźników efektywności dzięki eksperckiej wiedzy i chcą wzmocnić swoją pozycję na konkurencyjnym rynku.

Outsourcing procesów - korzyści dla biznesu

Rozważasz skorzystanie z usługi outsourcingu procesów?

Dowiedz się jakie daje korzyści i dlaczego warto wybrać tę formę współpracy.

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).