Onze waarden en visie

4601

Arbeidsmigratie - Wereldwijde beweging

Elk jaar migreren wereldwijd 150.000.000 mensen, waarvan meer dan 50.000.000 alleen al in Europa en Azië. Elk jaar gaan miljoenen mensen uitdagingen aan die de realiteit voor hen en hun geliefden beïnvloeden.

  • Een baan aannemen is een van de belangrijkste beslissingen in het leven, en ervoor kiezen om in het buitenland te gaan werken verandert het leven ingrijpend.
  • Werknemers zijn altijd de belangrijkste bron en daarom is het aannemen van personeel een van de meest cruciale beslissingen die een bedrijf neemt.
  • Geschoolde arbeidskrachten zijn de grootste troef van elk land.
  • Er zijn landen met werkloosheidscijfers met dubbele cijfers en landen die wanhopig op zoek zijn naar arbeidskrachten.
  • Wereldwijde economieën kunnen de kloof tussen arm en rijk overbruggen door internationale migratie.

Grensoverschrijdende tewerkstelling is nog steeds een onzeker en complex proces. De uitdagingen zijn te groot in een wereld die een wereldwijde beroepsbevolking nodig heeft. Er is behoefte aan een werkomgeving die veilig, efficiënt en effectief is en die de levenskwaliteit van onze werkpartners verbetert.

grafika3

De rol van EWL

Migranten die op zoek zijn naar nieuwe economische kansen worden geconfronteerd met een aantal obstakels die uit de weg moeten worden geruimd om hun zelfontplooiing mogelijk te maken. Daarom richten we ons op het bieden van een werkomgeving gebaseerd op veiligheid, respect, vertrouwen, samenwerking, ontwikkeling en prestatie.

De principes die ten grondslag liggen aan ons werk zijn:

  • Medewerkers altijd met respect, waardigheid en zorg behandelen.
  • Onze kandidaten op alle vlakken ondersteunen zodat ze zich zelfverzekerd voelen.
  • Medewerkers veilig reizen, legaal werk en fatsoenlijke leefomstandigheden bieden.
  • De integratie in nieuwe culturen en werkomgevingen versnellen.
  • Onze werknemers bijstaan door continue mogelijkheden voor professionele en persoonlijke ontwikkeling te bieden.
540

Missie van EWL

We dagen de status quo van de huidige arbeidsmarkt uit. We geven het landschap van de wereldwijde migratie een nieuwe vorm en dichten de economische kloof tussen samenlevingen in reële termen.

Wij verlichten de uitdagingen en obstakels waarmee duizenden aangeworven kandidaten over de hele wereld worden geconfronteerd. Wij zijn er om hen te helpen zich veiliger te voelen en zich beter te ontplooien via werk en studie. Onze klanten profiteren van onze focus op het vinden van gekwalificeerde werknemers precies op het moment dat ze nodig zijn.

grafika1

Onze oplossingen: een digitaal platform en een soepel proces

EWL is nu een wereldwijd, grensoverschrijdend arbeidsplatform en uitgebreid netwerk dat banen biedt voor werknemers en human resources voor werkgevers. We gebruiken AI-technologie voor onze activiteiten, die snel en efficiënt belangrijke elementen ontwikkelt en matcht, d.w.z. mensen met hun vaardigheden, ervaring en potentieel op het gewenste gebied en werkgevers met hun behoeften. Een bijkomend voordeel is dat we bijzondere aandacht besteden aan het complexe juridische vlak.

Dit is mogelijk dankzij inzichtelijke data-analyse en machine learning-mogelijkheden die de juiste kandidaten vinden en het wervingsproces automatiseren.  De oplossing is eenvoudig toegankelijk via een mobiele en webapp, waardoor de drempel voor nieuwe gebruikers wordt verlaagd en er snel een perfecte match tot stand komt voor alle partijen in het proces.

De gebruikte technologie heeft ons in staat gesteld een digitale omgeving te creëren die, in combinatie met onze waarden en normen, werknemers beschermt door hen in het middelpunt van het proces te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat ze elkaar met respect, waardigheid en vertrouwen behandelen. Hetzelfde aspect vormt de basis voor veiligheid en het opbouwen van geloofwaardigheid in de ogen van andere belanghebbenden, klanten en lokale overheden.

Het Platform-project wordt medegefinancierd door de Europese Unie als onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Lees meer over het project
wartosci-EWL-1811x2560-ALL

Onze waarden en medewerkers

 

Onze focus ligt altijd op mensen. Wij zijn een bedrijf dat diversiteit opbouwt en ontwikkelt via zijn werknemers. Velen van hen hebben duizenden kilometers gereisd om in een nieuwe omgeving te werken. Ons team is ontstaan als gevolg van de grootste massale migratie ter wereld. Bij de verplaatsing van werknemers van Oekraïne naar Polen waren de afgelopen jaren enkele miljoenen mensen betrokken.

Het team bestaat uit ruimdenkende mensen die de klant altijd op de eerste plaats zetten. Ze weten dat ze een verschil maken in het leven van mensen en zijn daar enthousiast over.

De kern van onze waarden is een cultuur die gebaseerd is op een geloof in samenwerking, openheid en tolerantie in de geest van het uitdagen van de status-quo. We richten ons op groei gericht op voortdurende innovatie en ontwikkeling. We maken gebruik van geavanceerde technologie, maar we erkennen dat het de inzet van onze medewerkers is die de echte waarde vormt en ons onderscheidt wat betreft de kwaliteit die we aan onze klanten leveren.

Een ondernemende en ruimdenkende aanpak stimuleert nieuwe ideeën. We richten ons op het verbeteren van de kwaliteit van de oplossingen die we introduceren door te anticiperen op veranderingen, nieuwe ideeën te testen en ons aan te passen aan de behoeften van een dynamische markt. Structuur en processen worden ontwikkeld om schaalbaarheid en flexibiliteit te maximaliseren en differentiatie te garanderen in het licht van steeds veranderende bedreigingen.

Moderne technologie is erg belangrijk voor EWL en daarom hebben we onze manier van werken volledig gedigitaliseerd. De meeste processen verlopen via een mobiele/internettoepassing. Hierdoor hebben we niet meerdere kantoren nodig en de kantoren die we nu hebben zijn groene ruimtes voor werk, onderwijs en innovatie.

grafika2

Partnerschappen

EWL erkent dat optimale effectiviteit afhangt van ons vermogen om alomvattend leiderschap te bieden in kritieke samenwerkingsverbanden. Dit geldt voor iedereen: belanghebbenden, werknemers, technologiepartners, klanten, lokale overheden en overheden. In onze benadering zijn we vertrouwde partners voor de lange termijn. We zijn er trots op dat we volledig geïntegreerd zijn met nationale arbeidsbureaus, met wie we samenwerken aan de wereldwijde toewijzing en omscholing van werkloze talenten.

We zijn op zoek naar een op vertrouwen gebaseerde samenwerking met onze klanten op het gebied van recruitment management.

Employees giving hands and helping colleagues to walk upstairs

Barrières elimineren en beloften nakomen

Onze grootste prestatie is het beïnvloeden van wereldwijde veranderingen door duizenden mensen uit de armoede te halen of hen simpelweg te helpen een levensverandering door te voeren. Via ons uitgebreide netwerk helpen we nationale overheden de werkloosheid terug te dringen en sociale uitdagingen in hun land aan te pakken. Tegelijkertijd moedigen we bedrijven aan om te investeren in ontwikkelingslanden en wereldwijd kandidaten te werven voor de lokale arbeidsmarkt.