Media: Magazynierzy i kierowcy ciężarówek wśród najbardziej deficytowych zawodów w Polsce

W logistyce zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy jest o ponad 20 proc. większe niż przed rokiem – wynika z badań agencji zatrudnienia EWL. Nic dziwnego, w końcu takie zawody, jak magazynierzy czy kierowcy ciężarówek znalazły się na liście najbardziej deficytowych zawodów w Polsce w 2020 r. A Ukraińcy są dla polskich pracodawców nabytkiem bardzo atrakcyjnym (…)

Zgodnie z raportem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenie na pobyt w Polsce przekroczyła w lipcu 450 tys. osób. Przeważają obywatele Ukrainy (237 tys. osób) oraz Białorusi (28 tys.).

Dlatego tak ważne jest obserwowanie, co dzieje się za wschodnią granicą. Poważne utrudnienia w dostępie pracowników z Ukrainy do polskiego rynku pracy mogą bowiem nie pozostać bez wpływu na kondycję branży TSL w Polsce.

Źródło: Trans.info

Zapisz się do newslettera!

Bądź z nami na bieżąco