Opublikowano: 13.08.2019
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
08.13.2019
EWL w Mediach

Jeszcze zatęsknimy za Ukraińcami. Bez nich Polskę czeka katastrofa

Ukraińcy w Polsce

70 proc. Ukraińców, którzy myślą o porzuceniu Polski, zrobi to dla wyższych zarobków na Zachodzie. (…) 

Z początkiem 2020 roku ma być łatwiej. Specjaliści różnych zawodów będą wprawdzie musieli wykazać się posiadaniem stosownych certyfikatów (także w takich zawodach jak stolarz czy opiekun) i nauczyć się podstaw niemieckiego, ale sporo firm, którym półtoramilionowa liczba wakatów utrudnia interesy, zabiega o zliberalizowanie obecnego projektu. Boją się bowiem, że wymogi administracyjne niepotrzebnie spowolnią tempo napływu siły roboczej. Spodziewam się, że przepisy nawet jeśli wejdą w proponowanym teraz kształcie, to wkrótce zostaną złagodzone mówi Marcin Kuczkowski, dyrektor w agencji EWL Group.

Tak czy inaczej, drzwi do niemieckiego rynku pracy zostaną w styczniu dla Ukraińców i innych nacji spoza UE uchylone. Dla polskiego rynku pracy oznacza to, że za Odrą pojawi się chłonny i dobrze płacący konkurent w walce o pracowników. Może się jednak okazać, że nie tylko wyższe wynagrodzenia, ale i wyższa kultura pracy przesądzą o wyjeździe części Ukraińców do zachodniej Europy.

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i pośrednicząca w sprowadzaniu pracowników ze Wschodu agencja EWL opublikowały wyniki ankiet wśród blisko tysiąca zatrudnionych w Polsce osób z Ukrainy. Z badania „Pracownik z Ukrainy między Polską a Niemcami” wynika, że jeszcze przed końcem 2020 roku co piąty planuje wyjazd na Zachód. Najważniejszy powód to dwu-, trzykrotnie wyższe zarobki, które oferują niemieccy pracodawcy (około 70 proc. badanych). (…)

Ze wspomnianego badania SEWUW i EWL wynika, że rok temu wyjazd za granicę zakładał co piąty pracujący w Polsce Ukrainiec. Teraz ten odsetek wzrósł dwukrotnie. A co dziesiąty, czyli lekko licząc 100-120 tys. osób, zamierza wyjechać na Zachód bez względu na okoliczności, kiedy tylko otworzą się rynki pracy za Odrą.

Źródło: Newsweek 

Zapisz się do newslettera!

Bądź z nami na bieżąco

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).