Opublikowano: 07.02.2023
Autor wpisu:Szymon Bryzek
Szymon Bryzek
07.02.2023
Aktualności | Raporty

EWL zaprezentowało wyniki badań dotyczących ukraińskich uchodźców w Polsce podczas Konferencji Warszawskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

 
Raport z badań dotyczących aktywizacji zawodowej uchodźców z Ukrainy, przeprowadzonych przez Platformę Migracyjną we współpracy ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, został zaprezentowany w trakcie inauguracyjnej Stałej Roboczej Konferencji Przeglądowej Wsparcia dla Ukrainy, która odbyła się 6 lutego w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

Według badań przeprowadzonych przez Platformę Migracyjną EWL, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację EWL niemal wszystkim uchodźcom w wieku produkcyjnym, którzy wyrażali chęć podjęcia pracy w Polsce, udało się znaleźć zatrudnienie w naszym kraju. Potwierdzają to słowa minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg, która poinformowała podczas konferencji, że od początku wojny około 900 tys. uchodźców z Ukrainy znalazło w Polsce zatrudnienie na uproszczonych zasadach.  

Z przeprowadzonego badania wynika, że ponad 80% uchodźców deklaruje, że powróci na Ukrainę w dłuższej czy krótszej perspektywie. Spośród tych, którzy planują pozostać w Polsce dłużej, największą grupę stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści (22%), pracownicy sektora usług (16%), pracownicy fizyczni i technicy (14%), nauczyciele i pracownicy sektora edukacji (12%) oraz pracownicy sprzedaży i handlu (10%). Autorzy raportu także podkreślają, że zatrudnienie w Polsce znalazło niemal 6-krotnie więcej uchodźców niż w Niemczech. 

Eksperci EWL podkreślili, że mimo tak wysokiego poziomu aktywizacji zawodowej uchodźców, niezbędne są dalsze kroki, które pozwolą w pełni wykorzystać ich potencjał dla polskiego rynku pracy.  

Pierwszy etap wsparcia uchodźców z Ukrainy za nami. Teraz czas na kolejne wyzwania i działania w kierunku rozsądnej deregulacji prawa pracy i zasad pobytu w Polsce, jeżeli chodzi o dostęp migrantów do świadczeń publicznych, decentralizacji pomocy finansowej dla podmiotów, które pomagają uchodźcom z Ukrainy, a także dalszą digitalizacją procesów legalizacyjnych dla obcokrajowców, którzy wspierają polską gospodarkę i realnie wpływają na wzrost polskiego PKB

powiedział podczas konferencji Rafał Mróz, dyrektor operacyjny EWL. 

Zdaniem ekspertów, na dalszym etapie wsparcia uchodźców, niezbędnym jest zapewnienie im możliwości rozwoju zawodowego poprzez szybką naukę języka polskiego oraz szkolenia zawodowe. Jest to szczególnie istotne, bowiem zgodnie z wynikami raportu podjęte przez uchodźców z Ukrainy zatrudnienie w Polsce w większości wypadków nie odpowiada rzeczywistemu poziomowi ich wykształcenia oraz kwalifikacjom zawodowym.   

Jest to w interesie zarówno samych obywateli Ukrainy, polskiej gospodarki, ale także i ukraińskiej gospodarki. Przed wojną przekazy pieniężne od migrantów zarobkowych stanowiły nawet 8% PKB Ukrainy

powiedział w czasie prezentacji raportu Anatoliy Zymnin, rzecznik prasowy EWL.

Autorzy raportu podkreślili również kluczowe dla wsparcia Ukrainy elementy, takie jak zaangażowanie rządu i organizacji pozarządowych w pomoc ukraińskim uchodźcom. 


Rosyjska agresja spadła na nas nagle, nikt nie był do niej przygotowany. Jednak poprzez ogromną solidarność sił politycznych, administracji rządowej, samorządów, organizacji pozarządowych, biznesu oraz setek tysięcy prywatnych osób, bardzo szybko udało się dobrze zorganizować niezbędną pomoc. Bardzo istotne okazały się także szybko wprowadzone zmiany w prawie i ułatwienia dla uchodźców – dzięki temu mogli oni szybciej podjąć w Polsce zatrudnienie

 powiedział Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW. 
Szymon Bryzek

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową