Anna Michałowska z agencji zatrudnienia EWL Group Opublikowano: 26.05.2022
Autor wpisu:Anna Michałowska
Anna Michałowska z agencji zatrudnienia EWL Group
Anna Michałowska
26.05.2022
Aktualności | Blog EWL

Czym jest krajowy rejestr agencji zatrudnienia?

Wyszukiwarka KRAZ

Wiarygodny partner w biznesie, to nie tylko gwarancja jakości wykonywanych usług, ale także bezpieczeństwa prawnego. Wybierając agencję pracy tymczasowej warto sprawdzić czy spełnia ona warunki gwarantujące legalność świadczonych usług na terytorium Polski. Takiej weryfikacji można dokonać w krajowym rejestrze agencji zatrudnienia.

Spis treści

Co to jest krajowy rejestr agencji zatrudnienia?

Działalność agencji zatrudnienia i doradztwa personalnego jest, w rozumieniu polskiego systemu prawnego, działalnością regulowaną. Oznacza to, iż do jej legalnego prowadzania konieczne jest dokonanie wpisu rejestrującego do odpowiedniej bazy.

W przypadku agencji pracy jest to Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia. Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia, w skrócie KRAZ, jest wykazem podmiotów, które prowadzą działalność związaną z pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym i zawodowym oraz usługami pracy tymczasowej w zgodzie z przepisami polskiego prawa.

W KRAZ znajdują się nie tylko dane agencji zatrudnienia, takie jak NIP czy adres siedziby firmy, ale także numer telefonu, adres e-mail, czy data dokonania wpisu do rejestru. Dzięki temu możemy w prosty sposób zweryfikować jak długie doświadczenie na rynku pracy posiada agencja oraz skontaktować się z wybranym podmiotem.

Kto prowadzi rejestr agencji zatrudnienia?

Prowadzanie rejestru KRAZ należy do kompetencji marszałków województw. W ich gestii leży także decyzja o dokonaniu wpisu podmiotu wnioskującego do rejestru agencji zatrudnienia.

Baza podmiotów posiadających odpowiednią certyfikację jest na bieżąco aktualizowana i publikowana na stronie: https://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz. Dostęp do rejestru jest powszechny i bezpłatny.

Rejestr KRAZ – jak uzyskać wpis do rejestru agencji zatrudnienia?

Podmiot planujący rozpoczęcie działalności związanej z doradztwem personalnym lub pracą tymczasową powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru KRAZ we właściwym, ze względu na siedzibę firmy, urzędzie marszałkowskim lub wojewódzkim urzędzie pracy. Decyzję o wpisie podejmuje marszałek województwa.

Uzyskanie certyfikatu, który jest jednocześnie potwierdzeniem wpisu do KRAZ, oznacza, że agencja zatrudnienia może w sposób legalny prowadzić działalność. Warto zaznaczyć, że agencje świadczące usługi pracy tymczasowej oraz pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego powinny posiadać dwa odrębne certyfikaty – po jednym dla każdej działalności.

Wyszukiwarka KRAZ – prosty sposób na weryfikację agencji zatrudnienia

Dostęp do rejestru agencji zatrudnienia jest powszechny i bezpłatny. Dzięki internetowej wyszukiwarce KRAZ można szybko zweryfikować czy dana agencja zatrudnienia dokonała wpisu i posiada odpowiedni certyfikat uprawniający do świadczenia usług.

Obecnie w rejestrze KRAZ znajduje się ponad 9 175 wpisów, z czego 8 841 dotyczy podmiotów aktywnie działających. Certyfikat uprawniający do świadczenia usług pracy tymczasowej posiada ponad 5 270 agencji zatrudnienia.

Numer KRAZ – do czego upoważnia certyfikat wpisu do rejestru agencji zatrudnienia

Każda agencja zatrudnienia wpisana do rejestru posiada swój indywidualny numer KRAZ. Posiadanie numeru identyfikującego agencję jest niezbędne do wykonywania usług w zakresie:

Posiadanie przez agencję zatrudnienia certyfikatu KRAZ daje gwarancję rzetelności oraz legalności świadczonych przez nią usług. Weryfikacja w bazie KRAZ to pierwszy krok, który może przyczynić się do wyboru bezpiecznego i pewnego partnera w biznesie.

Planujesz zatrudnić cudzoziemców?

Od początku współpracy oferujemy Państwu pomoc w dokładnej analizie potrzeb i rekrutacji pracowników.

Skontaktuj się
Anna Michałowska z agencji zatrudnienia EWL Group
Anna Michałowska

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową