Opublikowano: 19.03.2020
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
03.19.2020
Aktualności

Pracownicy zagraniczni w Polsce w czasie pandemii koronawirusa – propozycje EWL

pracownicy zagraniczni w Polsce

Obecnie mamy w Polsce około 1,2 mln pracowników z Ukrainy, duża część z nich jest zatrudniona w sektorze spożywczym, sprawne funkcjonowanie, którego jest bardzo istotne w sytuacjach kryzysowych. Jednak migracja zarobkowa z Ukrainy ma charakter krótkookresowy, pracownicy rotują po kilku miesiącach, kończy się im termin ważności dokumentów pobytowych i dokumentów zezwalających na legalne zatrudnienie. A zastąpić ich nie ma komu, gdyż granice są zamknięte.

Z tym wiążą się dwa zagrożenia na raz. Po-pierwsze, zagrożona jest płynność funkcjonowania branży spożywczej. A po-drugie, obcokrajowcy, którzy zakończyli pracę w Polsce, będą starali się, czasami za wszelką cenę, wrócić do domu – stwarzając duże ryzyko w czasie pandemii, związane z przemieszczaniem się ludzi.

Proponujemy zatem:

  1. Na czas obowiązywania zagrożenia zamrozić przeterminowanie się dokumentów zezwalających na pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce.
  2. Wprowadzić odrębny typ zezowania na pracę i pobyt dla cudzoziemców na okres zagrożenia epidemicznego, które będzie wydawane na podstawie zgłoszenia (deklaracji) pracodawcy. Nowy typ zezwolenia miałby uprawniać cudzoziemców zarówno do wykonywania pracy jak i do przedłużenia pobytu w Polsce (jeżeli będzie taka konieczność).
  3. Umożliwienie składania wniosków o zezwolenia o pracę, zezwolenia sezonowe i oświadczenia (wraz z załącznikami) w trybie on-line – przez portal Praca.gov.pl bez konieczności dostarczania wersji papierowych – tak jak to dotychczas się obydwa w przypadku rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jesteśmy przekonani, że urzędy także będą tym zainteresowane. Jeżeli taki model się sprawdzi, to może w przyszłości znacznie udrożnić pracę urzędów i przyśpieszyć procedury legalizacyjne w stosunku do pracujących w Polsce obcokrajowców.
  4. Co obserwujemy to negatywny wpływ pandemii wirusa COVID-19 w aspekcie zamykanych zakładów pracy – powoduje to większą niepewność wśród naszych pracowników. Wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom i znajdujemy w okolicy ich zamieszkania inne prace. Dodatkowo, by zmniejszyć ryzyko zdrowotne związane z przemieszczaniem się, wspieramy przedłużanie ich pobytów przez darmowe wyrabianie dokumentów pobytowych. 

Andrzej Korkus
CEO
EWL S.A.

Zapisz się do newslettera!

Bądź z nami na bieżąco

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).