Opublikowano: 19.03.2020
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
03.19.2020
Aktualności

Pracownicy zagraniczni w Polsce w czasie pandemii koronawirusa – propozycje EWL

pracownicy zagraniczni w Polsce

Obecnie mamy w Polsce około 1,2 mln pracowników z Ukrainy, duża część z nich jest zatrudniona w sektorze spożywczym, sprawne funkcjonowanie którego jest bardzo istotne w sytuacjach kryzysowych. Jednak migracja zarobkowa z Ukrainy ma charakter krótkookresowy, pracownicy rotują po kilku miesiącach, kończy się im termin ważności dokumentów pobytowych i dokumentów zezwalających na legalne zatrudnienie. A zastąpić ich nie ma komu, gdyż granice są zamknięte.

Z tym wiążą się dwa zagrożenia na raz. Po-pierwsze, zagrożona jest płynność funkcjonowania branży spożywczej. A po-drugie, obcokrajowcy, którzy zakończyli pracę w Polsce, będą starali się, czasami za wszelką cenę, wrócić do domu – stwarzając duże ryzyko w czasie pandemii, związane z przemieszczaniem się ludzi.

Proponujemy zatem:

  1. Na czas obowiązywania zagrożenia zamrozić przeterminowanie się dokumentów zezwalających na pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce.
  2. Wprowadzić odrębny typ zezowania na pracę i pobyt dla cudzoziemców na okres zagrożenia epidemicznego, które będzie wydawane na podstawie zgłoszenia (deklaracji) pracodawcy. Nowy typ zezwolenia miałby uprawniać cudzoziemców zarówno do wykonywania pracy jak i do przedłużenia pobytu w Polsce (jeżeli będzie taka konieczność).
  3. Umożliwienie składania wniosków o zezwolenia o pracę, zezwolenia sezonowe i oświadczenia (wraz z załącznikami) w trybie on-line – przez portal Praca.gov.pl bez konieczności dostarczania wersji papierowych – tak jak to dotychczas się obydwa w przypadku rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jesteśmy przekonani, że urzędy także będą tym zainteresowane. Jeżeli taki model się sprawdzi, to może w przyszłości znacznie udrożnić pracę urzędów i przyśpieszyć procedury legalizacyjne w stosunku do pracujących w Polsce obcokrajowców.
  4. Co obserwujemy to negatywny wpływ pandemii wirusa COVID-19 w aspekcie zamykanych zakładów pracy – powoduje to większą niepewność wśród naszych pracowników. Wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom i znajdujemy w okolicy ich zamieszkania inne prace. Dodatkowo, by zmniejszyć ryzyko zdrowotne związane z przemieszczaniem się, wspieramy przedłużanie ich pobytów przez darmowe wyrabianie dokumentów pobytowych. 

Andrzej Korkus
CEO
EWL S.A.

Zapisz się do newslettera!

Bądź z nami na bieżąco