Opublikowano: 18.12.2018
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
18.12.2018
Aktualności | Raporty

Pracownicy zagraniczni kołem napędowym polskiej branży automotive. Raport EWL S.A.

partner branżowy

W 2017 roku z polskich zakładów produkcyjnych wyjechało prawie 700 tys. nowych samochodów. W Europie Środkowo-Wschodniej znaleźliśmy się na czwartym miejscu w klasyfikacji producentów aut. O sile polskiej branży automotive świadczy również fakt, że nasz kraj stał się drugim największym dostarczycielem podzespołów i części dla sektora motoryzacyjnego w Europie. Ale czy uda się Polsce utrzymać pozytywną dynamikę bez zaangażowania dodatkowych pracowników?  Obecnie większość polskich firm automotive uznaje braki kadrowe za główny problem w branży.

W ciągu ostatniej dekady zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się polskiej branży motoryzacyjnej nieprzerwanie i stabilnie rośnie. Jeżeli w 2007 roku przy produkcji pojazdów samochodowych oraz części i akcesoriów nad Wisłą pracowało 118 tys. osób, to pod koniec ubiegłego roku ta liczba prawie się podwoiła i osiągnęła 195 tys. Eksperci są zgodni: rekord zatrudnienia w polskiej motoryzacji wynoszący 200 tys. pracowników padnie już w 2018 roku, a co za tym idzie, większość firm z branży spotka się z problemem braku rąk do pracy.

Statystyki nie pozostawiają złudzeń – luka na rynku pracy ciągle rośnie. Według danych GUS, pod koniec II kwartału 2018 roku na chętnych w Polsce czekało ponad 164 tys. wolnych miejsc pracy. Jest to o 1/3 więcej, niż pod koniec 2017 roku. Najwięcej wakatów zanotowano właśnie w przetwórstwie przemysłowym – ponad 38 tys. (23,3% od ogólnej liczby), a najbardziej poszukiwani byli pracownicy przemysłowi (29,6% od ogólnej liczby).

Gdzie szukać wykwalifikowanej kadry w sytuacji, kiedy bezrobocie w kraju jest poniżej 6%, a poza granicami Polski wciąż pracuje ponad 2,5 mln naszych rodaków? Można liczyć na różne programy aktywizacji zawodowej, w tym aktywizację zawodową kobiet. Jednak najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest wypełnienie luki kadrowej w polskiej branży motoryzacyjnej poprzez rekrutację pracowników ze Wschodu.

Na Ukrainie przez wiele lat funkcjonowały duże zakłady motoryzacyjne, m.in. w Zaporożu, Lwowie, Łucku czy Krzemieńczuku. Ukraińskie fabryki jeszcze 10 lat temu produkowały 425 tys. samochodów rocznie, co dawało Ukrainie 11. pozycję w Europie. Jednak z powodu kryzysów gospodarczych w 2008 oraz w 2014 roku ukraińska branża automotive przeżywa zapaść,  a produkcja pojazdów skurczyła się ponad czterdziestokrotnie, sięgając 9,5 tys. sztuk rocznie.

Jeszcze niedawno znane na całą Europę Wschodnią zakłady wstrzymują lub już wstrzymały linie produkcyjne. W roku 2017 Ukraina uplasowała się na samym końcu listy Międzynarodowej Organizacji Producentów Samochodów, przedstawiającej 40-kę największych światowych producentów pojazdów. W 2018 roku sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła. Od stycznia po październik br. z taśm produkcyjnych 8 zakładów na Ukrainie zjechało 5,8 tys. samochodów (o 12% mniej niż w tym samym okresie 2017 roku).

Według informacji Ukraińskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców, w wyniku kurczenia się produkcji samochodów na Ukrainie, w 2018 roku bez pracy w swoim zawodzie znalazło się ponad 200 tys. specjalistów przemysłu motoryzacyjnego.

Sytuacja gospodarcza na Ukrainie stworzyła ogromną szansę dla polskich zakładów produkcyjnych. Jest to kluczowy moment dla rekrutacji specjalistów branży automotive z Ukrainy, gdyż na naszych wschodnich sąsiadów już czekają, także szybko rozwijające się, zakłady motoryzacyjne na Słowacji, w Czechach oraz Niemczech.

Lider polskiego rynku zatrudniania cudzoziemców, EWL S.A. posiada obecnie 22 biura na Ukrainie, m.in. w obwodach, gdzie mieszczą się upadające zakłady motoryzacyjne (lwowski, zaporoski, połtawski).  Zespół ekspertów EWL może w krótkim czasie dostarczyć klientowi nawet kilkuset osobową grupę gotowych do pracy pracowników.

Z doświadczenia EWL S.A. wynika, że pracownicy z Ukrainy coraz częściej wybierają polski przemysł motoryzacyjny – jest to druga, po logistyce, pożądana wśród nich branża. Od grudnia 2016 roku do III kwartału 2018 roku do pracy w zakładach automotive w Polsce zrekrutowaliśmy ponad 2,5 tys. osób, z których 43% są to pracownicy długoterminowi, pracujący powyżej 6 miesięcy. Poziom rotacji naszych pracowników w branży nie przekracza 4%, a zamówienia realizujemy z 93% skutecznością.

Współpracę z naszymi Klientami z branży motoryzacyjnej rozpoczęliśmy pod koniec 2016 roku rekrutując 250 osób z Ukrainy i Białorusi.  Do III kwartału 2018 roku łącznie zrekrutowaliśmy ponad 2,5 tys. pracowników. Dzisiaj – oprócz rekrutacji pod bieżące potrzeby naszych Klientów – skupiamy się głównie na przedłużaniu możliwości pracy już zrekrutowanych osób. Zapotrzebowanie na rynku jest bardzo duże, więc coraz większym zainteresowaniem w branży automotive cieszą się specjaliści średniego i wyższego szczebla z Azji.

Nasz największy Klient z polskiej branży automotive podkreśla, że obywatele Ukrainy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, szybko się uczą i adaptują do pracy oraz maksymalnie w ciągu 4-6 tygodni osiągają niezbędne kwalifikacje i oczekiwaną efektywność.

Badania „Ukraińcy na polskim rynku pracy – doświadczenia, wyzwania i perspektywy”, przeprowadzone przez EWL S.A. w maju-czerwcu 2018 roku, pokazują, że ponad 60% Ukraińców, którzy przyjechali do pracy do naszego kraju na określone stanowisko, posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe. Największą grupą pracowników z Ukrainy stanowią obywatele z wykształceniem zawodowym (32,5%).

Nasi pracownicy, zatrudnieni w polskiej branży automotive otrzymują możliwość nie tylko większego niż na Ukrainie wynagrodzenia, ale także kontynuacji rozwoju zawodowego w korporacjach międzynarodowych. O satysfakcji naszych ukraińskich Kandydatów świadczy fakt, że 53% z nich wróciło po raz drugi do tego samego pracodawcy.

Jeden z zrekrutowanych przez nas pracowników, 33-letni Serhij z Zaporoża, po raz pierwszy przyjechał do jednej z firm motoryzacyjnej w 2016 roku jako były pracownik dużego ukraińskiego zakładu automotive. Obecnie jest już liderem gniazda produkcyjnego w polskiej firmie. Ściągnął też do polskiego zakładu kilku kolegów, z którymi wcześniej pracował na Ukrainie.

Pobierz plik PDF

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).