Opublikowano: 25.10.2021
Autor wpisu:Szymon Bryzek
Szymon Bryzek
25.10.2021
Aktualności

Praca, zatrudnianie cudzoziemców, kadry – tygodniowy przegląd EWL (19–25 października)

Przegląd rynku EWL: płaca minimalna, edukacja, inwestycje

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany. 


Najciekawsze informacje: 19 – 25 października 2021 roku


GUS: Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw rośnie, bezrobocie – maleje

W okresie styczeń-wrzesień 2021 roku przeciętne zatrudnienie w polskim sektorze przedsiębiorstw (w firmach zatrudniających powyżej 9 osób – w przeliczeniu na etaty) wyniosło 6 mln 339 tys. To wynik o 0,6% wyższy niż przed rokiem, kiedy to odnotowano 1-procentowy spadek. Poinformował o tym 25 października portal PulsHR.pl powołując się na najnowsze dane GUS.  

Najbardziej zwiększyło się zatrudnienie w informacji i komunikacji (o 4,4%), a także w administrowaniu i działalności wspierającej (o 1,9%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 1,6%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 1%), przetwórstwie przemysłowym (o 0,6%) oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 0,3%). 

GUS potwierdził także, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła we wrześniu tego roku 5,6%. Oznacza to, że obniżyła się zarówno w skali miesiąca (o 0,2 pkt. proc.), jak i w odniesieniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku (o 0,5 pkt. proc.).  


Polski rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach

Rada Ministrów 19 października przyjęła projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – czytamy na oficjalnym portalu MSWiA.  

Głównym celem nowelizacji jest usprawnienie procesu prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, szczególnie w kontekście łączonych zezwoleń na pobyt i pracę.  
Według rządowych informacji projekt zakłada szereg uproszczeń dotyczących procedury udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Są to m.in.: rezygnacja z wymogu posiadania przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu. W projekcie zawarto przepis zastępujący powyższe wymogiem otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę.  

Ponadto autorzy projektu planują m.in. zmiany dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – poprzez wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy z obecnych 6 do 24 miesięcy.   


W Niemczech brakuje 1,2 mln pracowników

To, co obecnie dzieje się w Wielkiej Brytanii, grozi również Niemcom, jeśli nie zostaną podjęte środki zaradcze w związku z brakiem wykwalifikowanych pracowników  ostrzegł 23 października portal Deutsche Welle 

Instytut Gospodarki Niemieckiej (IW) opublikował dane, zgodnie z którymi niemiecka gospodarka cierpi na poważny brak wykwalifikowanych pracowników. Do najbardziej poszukiwanych zawodów należą: pedagodzy społeczni (18,3 tys.), pielęgniarki geriatryczne (17,9 tys.) oraz pielęgniarze (16,7 tys.), elektrycy (15,5 tys.), hydraulicy, technicy ogrzewania i klimatyzacji (13,2 tys.) oraz kierowcy ciężarówek (6,7 tys.).  

Eksperci nie pozostawiają złudzeń. „To spowolni przyszłe ożywienie gospodarcze” – twierdzi ekspert IW ds. wykwalifikowanej siły roboczej Alexander Burstedde. Jego zdaniem już teraz muszą zostać podjęte środki zaradcze. „W przeciwnym razie grozi nam sytuacja podobna do tej, jaka panuje obecnie w Wielkiej Brytanii” – ostrzega ekspert.  


Prawie 86% pracowników na Ukrainie chciałoby zmienić miejsce zatrudnienia

Wyszukiwarka ofert pracy Jooble przeprowadziła sondaż dotyczący rozwoju kariery i planów obywateli Ukrainy. Zgodnie z badaniem 85,6% ankietowanych jest gotowych zmienić pracę, jeśli pojawi się taka możliwość – o tym 20 października poinformował portal Delo.ua. 

Sondaż przeprowadzony został na grupie 1530 reprezentantów różnych branż, m.in. produkcyjnej, medycznej, budowlanej, rolniczej, gastronomicznej, logistycznej, IT i wielu innych. Tylko 5,4% ankietowanych stwierdziło, że są zadowoleni z aktualnych warunków pracy.  

Do najczęściej wymienianych przyczyn, motywujących chęć zmianę pracy należały: brak podwyżek, brak możliwości rozwoju kariery i niesolidność pracodawcy.  

Szymon Bryzek

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową