Opublikowano: 20.12.2021
Autor wpisu:Szymon Bryzek
Szymon Bryzek
20.12.2021
Aktualności

Praca, zatrudnianie cudzoziemców, kadry – tygodniowy przegląd EWL (14 – 20 grudnia)

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany. 


Najciekawsze informacje: 14 – 20 grudnia 2021 roku 


GUS: Średnie zatrudnienie i wynagrodzenie przekroczyły oczekiwania analityków 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 9,8% r/r i w listopadzie 2021 roku wyniosło 6022,49 zł, zaś średnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 0,7% r/r. Tak wynika z najnowszych danych GUS, o których 17 grudnia poinformowało Polskie Radio. 

Podane dane przekroczyły wcześniejsze oczekiwania ekonomistów. Zamiast zapowiadanego przez analityków GUS wzrostu przeciętnych wynagrodzeń brutto do poziomu 8,9%, osiągnięty w listopadzie wynik wyniósł 9,8% r/r. Podobna sytuacja dotyczy poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw – zamiast oczekiwanego wzrostu na poziomie 0,5%, wzrost poziomu średniego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie wyniósł 0,7% r/r.  

Zgodnie z analizami Polskiego Instytutu Ekonomicznego konsekwencją wysokiego popytu na pracę jest szybki wzrost wynagrodzeń. Analitycy PIE oceniają, że wzrost wynagrodzeń w skali całego 2022 roku może przekroczyć 8%.


Senat przyjął nowelizację ustawy o cudzoziemcach  

Senat jednogłośnie przyjął, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw – poinformował o tym 16 grudnia portal Dziennik Gazeta Prawna 

Nowelizacja ma na celu przede wszystkim usprawnienie procesu udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy, zwłaszcza zezwoleń na pobyt i pracę. Przypomnijmy, że do rozwiązań wprowadzonych przez nowelę należy m.in.: wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z 6 do 24 miesięcy, rezygnacja z wymogu posiadania przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu w przypadku składania wniosku o pobyt, a także szereg innych ułatwień, między innymi przy wnioskowaniu o Kartę Polaka.  

“Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach ułatwi pozyskiwanie pracowników, przede wszystkim z Ukrainy” – podkreślił szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jarosław Szajner, cytowany przez portal Bankier.pl. Dodał również, że zaproponowane procedury pozwolą na szybszy i łatwiejszy sposób pozyskiwania pracowników, przede wszystkim z Ukrainy. 


 
Możemy spodziewać się dalszego wzrostu zatrudnienia cudzoziemców w Polsce 

Z ankiet przeprowadzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że 40% Powiatowych Urzędów Pracy spodziewa się dalszego wzrostu zatrudnienia cudzoziemców w Polsce – podał 14 grudnia portal Bankier.pl. 

Ministerstwo w przeprowadzonych przez siebie w październiku i listopadzie badaniach zwróciło się do 332 Powiatowych Urzędów Pracy z pytaniem o wpływ zatrudnienia cudzoziemców na lokalne rynki pracy. Jak wynika z danych resortu 70% badanych stwierdziło, że cudzoziemcy mają pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy. W 2016 roku na podobne pytanie podobnej odpowiedzi udzieliło tylko 27,5% badanych.  

Zgodnie z badaniem, główną przyczyną zatrudniania cudzoziemców jest brak polskich kandydatów na oferowane stanowisko (78,4% urzędów całkowicie lub raczej zgadza się z tym twierdzeniem). Badanie pokazuje również, że zatrudnienie cudzoziemców nie ma wpływu na likwidację stanowisk pracy Polaków (74,8%). Nie wpływa również na obniżkę wynagrodzeń (72%).  

Źródło: Bankier.pl

Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje o rynku pracy tymczasowej?

Zapisz się do Newslettera EWL by otrzymywać wiadomości prosto na swoją skrzynkę mailową.

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).