Opublikowano: 11.09.2023
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
11.09.2023
Aktualności

Praca, kadry, migracje, zatrudnianie cudzoziemców – tygodniowy przegląd EWL (5 – 11 września)

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany.  


Najciekawsze informacje: 5 – 11 września 2023 roku      


ZUS: Wzrosła liczba zarejestrowanych obywateli Ukrainy i Białorusi 

Liczba ubezpieczonych w ZUS na koniec czerwca 2023 roku wyniosła 16 228 tys. osób, czyli o 35 tys. osób więcej niż rok wcześniej. Zarejestrowanych było 1 094 tys. obcokrajowców, co oznacza wzrost o 8,1% w stosunku do stanu na koniec czerwca zeszłego roku – podał 7 września portal Infor.pl, powołując się na najnowsze dane ZUS.  

Z raportu ZUS wynika, że w ogólnej liczbie ubezpieczonych 6,7% osób posiadało obywatelstwo inne niż polskie. W liczbie tej 59,6% stanowili pracownicy, 3,7% osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaś pozostali objęci byli innymi formami zatrudnienia.  

Niezmiennie największą grupą zarejestrowanych w ZUS obcokrajowców są obywatele Ukrainy. Według danych stanowią oni 68,4% wszystkich obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS oraz 4,6%. wszystkich ubezpieczonych. Na koniec czerwca tego roku liczba osób z Ukrainy zarejestrowanych w ZUS wyniosła 748 tys., co oznacza wzrost o 11,1% w stosunku do stanu na koniec czerwca ubiegłego roku. Kolejną grupą obcokrajowców, których liczba w ostatnim czasie znacznie wzrosła, są obywatele Białorusi. Na koniec czerwca 2023 roku w ZUS zarejestrowanych było 122 tys. osób z Białorusi, czyli o 38,8% więcej niż rok wcześniej. 

Źródło: Infor.pl

GUS: Polska z dodatnim saldem migracyjnym 

W 2022 roku saldo migracji zagranicznych na pobyt stały wyniosło w Polsce 1,9 tys. Aż 62% ogółu imigrantów, którzy przyjechali nad Wisłę w celu zamieszkania na stałe, stanowili Polacy – poinformował 5 września portal WP.pl, powołując się na najnowsze dane GUS. 

Zgodnie z raportem GUS “Sytuacja demograficzna Polski do 2022 r.” saldo migracji zagranicznych na pobyt stały wyniosło 1,9 tys. osób. Liczba imigracji wyniosła 15,6 tys., zaś emigracji 13,6 tys. Dla porównania w 2021 roku liczby te wynosiły odpowiednio 15,4 i 12 tys. Warto podkreślić, że większość (62%) imigrantów stanowili wracający do kraju Polacy.   

GUS podał również nowe dane dotyczące migracji czasowej. W 2022 roku w Polsce przebywało 1,4 mln imigrantów czasowych. Zdecydowana większość z nich (73%) posiadała obywatelstwo ukraińskie. Obywatele Białorusi stanowili 4,4%, Mołdawii 2,2%, a Gruzji 1,7%. 

Źródło: wp.pl

Niemcy: wzrosła liczba uchodźców, którzy podjęli zatrudnienie 

Rośnie liczba uchodźców, którzy znaleźli regularną pracę w Niemczech. Jak wynika z dwóch badań przeprowadzonych przez Federalną Agencję Pracy, odsetek czynnych zawodowo uchodźców wynosi od 18 do 54%, w zależności od ich statusu – poinformował 7 września portal Springerprofessional.de.  

Wśród uchodźców z Ukrainy odsetek osób zatrudnionych jest najniższy i wynosi średnio 18% wszystkich osób zdolnych do pracy zarobkowej. Jednak wskaźnik zatrudnienia wzrasta do 28% w grupie osób przebywających w Niemczech od co najmniej dwunastu miesięcy. 

Według badania prawie połowa ukraińskich uchodźców czynnych zawodowo pracuje na stanowiskach, do których formalnie mają zbyt wysokie kwalifikacje. Ponadto średnie miesięczne zarobki brutto w wysokości 2.550 euro za pracę w pełnym wymiarze godzin są znacznie niższe od średniej, która w Niemczech kształtuje się na poziomie 3.516 euro.  

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową