Opublikowano: 03.06.2024
Autor wpisu:Szymon Bryzek
Szymon Bryzek
03.06.2024
Aktualności

Praca, kadry, migracje, zatrudnianie cudzoziemców – tygodniowy przegląd EWL (28 maja – 3 czerwca)

Przegląd wiadomości z rynku pracy EWL

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany.   


Najciekawsze informacje: 28 maja – 3 czerwca 2024 roku 


Rząd chce zrezygnować z testu rynku pracy 

Nowy projekt rządu zakłada rezygnację z tzw. testu rynku pracy, czyli regulacji, zgodnie z którą polscy bezrobotni lub poszukujący pracy mają pierwszeństwo w zatrudnieniu przed obcokrajowcami – podała 27 maja Rzeczpospolita.  

Rząd wycofując się z tego rozwiązania, dąży do uproszczenia dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Zdaniem ekspertów procedura testu rynku przestała spełniać swoją rolę. Wynika to z utrzymującej się od 2015 roku niskiej stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce. 

Ministerstwo planuje jednak przyjąć procedury na wypadek zmiany sytuacji na polskim rynku pracy. W myślowych przepisów starostowie będą określać listę zawodów i rodzaj prac, w których nie będą wydawane zezwolenia na pracę cudzoziemcom zamierzającym podjąć zatrudnienie na terenie danego powiatu. Projekt przewiduje, że sporządzenie takiej listy nastąpi na wniosek dyrektora powiatowego urzędu pracy po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowej rady rynku pracy. 


MRPiPS planuje zaostrzenie zasad wjazdu do Polski 

Rząd planuje zmianę przepisów mającą na celu ograniczenie nadużyć oraz zwiększenie ochrony pracujących w Polsce cudzoziemców – poinformowała 31 maja Rzeczpospolita.  

Nowe przepisy mają znaleźć się w nowelizacji ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według danych resortu cudzoziemcy pracują w ponad 125 tys. firm, zaś aktualne zezwolenie na pracę ma 954 tys. obcokrajowców. W latach 2018–2023 wydano ponad 13 mln zezwoleń legalizujących pracę cudzoziemca, z których 10 mln dotyczyło obywateli Ukrainy. Tylko w ubiegłym roku wydano blisko 2 mln dokumentów. 

W planach ministerstwa jest zaostrzenie sankcji za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców i przekazywanie nieprawdziwych danych – wysokość́ kary grzywny określi sąd proporcjonalnie do liczby nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców. Wszystkie zezwolenia na pracę, także oświadczenia, będą trafiały do systemu informatycznego i będą monitorowane – dostęp do baz danych będą miały także Państwowa Inspekcja Pracy i Straż Graniczna. 

Źródło: rp.pl

Migracja netto do Wielkiej Brytanii spadła o 10%  

Migracja netto do Wielkiej Brytanii spadła o 10% do 685 tys. w 2023 roku, jednak napływ cudzoziemców osiągnął wynik znacznie powyżej średnich historycznych – poinformował 23 maja portal Financial Times. 

Według oficjalnych danych brytyjskiego Office for National Statistics liczba osób przybywających do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia pracy wyprzedziła w ubiegłym roku osoby przyjeżdżające na studia. Dane pokazały również, że szczyt migracji netto w 2022 roku był wyższy niż sądzono i wyniósł 764 tys. Napływ netto w roku do czerwca 2023 roku był również o 68 tys. wyższy niż szacowano i wyniósł 740 tys.  

Sondaże konsekwentnie pokazują, że migracja jest jedną z trzech najważniejszych kwestii dotyczących wyborców przed wyborami. Ekonomiści ostrzegają, że zmniejszenie migracji netto do Wielkiej Brytanii może mieć poważne konsekwencje dla uniwersytetów, sektora opieki i gospodarki. 

Szymon Bryzek

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową