Opublikowano: 22.12.2021
Autor wpisu:Michalina Sielewicz
Michalina Sielewicz
22.12.2021
Aktualności | Blog EWL

Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny informuje o wzroście zatrudnienia w III kwartale

Praca w Niemczech

Federalny Urząd Statystyczny informuje, że zatrudnienie w Niemczech w III kwartale 2021 roku wzrosło o 0,4% w stosunku do poprzedniego kwartału (przy wyrównaniu sezonowym) i o 0,6% w stosunku do tego samego kwartału poprzedniego roku.

W III kwartale 2021 roku w Niemczech było około 45,1 miliona zatrudnionych. Liczba ta wzrosła o 169 tys. (+0,4%) w stosunku do poprzedniego kwartału. W II kwartale 2021 wzrost wyniósł 93 tys. osób.

Pozytywne wieści z niemieckiego rynku pracy

Bez korekty sezonowej wzrost w III kwartale 2021 roku był jeszcze większy i wyniósł 327 tys. osób (+0,7%). Wzrost ten był wyższy w 2021 roku niż średnia z trzech przedkryzysowych lat 2017-2019 (+223 tys. osób; +0,5%).

Kolejną pozytywną informacją jest to, że w III kwartale 2021 roku liczba zatrudnionych wzrosła o 267 tys. (+0,6%) w porównaniu do III kwartału 2020 roku. Niewielki wzrost nastąpił w II kwartale (+22 tys.), przy czym w I kwartale tego roku zatrudnienie spadło o 1,5% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Taki rozwój sytuacji można tłumaczyć załamaniem zatrudnienia w 2020 roku, kiedy to działania mające na celu opanowanie pandemii koronawirusa negatywnie wpłynęły na rynek pracy. Jednak obecnie mamy do czynienia z wyraźnym trendem wzrostowym. W porównaniu z rokiem poprzednim zatrudnienie w III kwartale 2021 roku wzrosło nawet bardziej niż w IV kwartale 2019 roku (ostatni kwartał przed kryzysem), tj. o 0,7% (+314 tys. osób).

Federalny Urząd Statystyczny podkreśla, że wysiłki zmierzające do opanowania pandemii koronawirusa prowadzą również do zwiększonej niepewności przy szacowaniu liczby pracujących. Znacznie zwiększona liczba miejsc pracy przy zmniejszonym wymiarze godzin nie ma wpływu na liczbę osób zatrudnionych, ponieważ praca w skróconym wymiarze godzin jest nadal liczona jako zatrudnienie niezależnie od jej wymiaru.

Wzrost zatrudnionych w usługach, spadek w handlu, transporcie i hotelarstwie

Patrząc na III kwartał 2021 roku, za wzrost liczby zatrudnionych w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego odpowiadają przede wszystkim branże usługowe. Największy wzrost odnotowano w usługach publicznych, edukacji i ochronie zdrowia (261 tys., 2,3%), a następnie w usługach biznesowych (115 tys., 1,9%), takich jak agencje zatrudnienia i leasingu. Z kolei najwięcej miejsc pracy ubyło w sektorze handlu, transportu i hotelarstwa (106 tys., 0,7 proc.).

Liczba pracujących w przemyśle wytwórczym (poza budownictwem) zmniejszyła się w III kwartale w porównaniu z rokiem poprzednim (46 tys., 0,6%). Wzrost odnotowano natomiast w budownictwie (32 tys., 1,2%). W rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie liczba pracujących zmniejszyła się o 22 tys. (3,7%).

Według danych Eurostatu z 17 sierpnia 2021 roku, zatrudnienie (wg europejskich zharmonizowanych metod) średnio wzrosło bardziej w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) i strefy euro niż w Niemczech, w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Wzrost ten wyniósł 0,6% w UE i 0,5% w strefie euro.

Michalina Sielewicz

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową