Opublikowano: 01.12.2022
Autor wpisu:Szymon Bryzek
Szymon Bryzek
01.12.2022
Aktualności | Raporty

Raport EWL na temat udziału obywateli krajów azjatyckich w rumuńskim rynku pracy

EWL Report on Asian workers in Romania

Rumunia, podobnie jak inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, od kilku lat boryka się z niedoborem siły roboczej, ponieważ wielu jej obywateli zdecydowało się wyjechać z kraju i podjąć pracę w państwach Europy Zachodniej, gdzie standardy życia i wynagrodzenia utrzymują się na wyższym poziomie. W wyniku wzrostu gospodarczego coraz więcej firm w Rumunii zwraca się do pracowników spoza UE, aby pokryć deficyt w kraju. W sektorach takich jak budownictwo, HoReCa, rolnictwo, turystyka brakuje pracowników, w wyniku czego firmy zaczęły rekrutować pracowników zagranicznych, zwłaszcza z krajów Azji Południowej i Południowo-Wschodniej.

Pracownicy z krajów azjatyckich szansą dla rumuńskiego rynku pracy

Według najnowszych oficjalnych danych, w 2022 roku do Rumunii przyjechało do pracy ponad 90 tysięcy zagranicznych pracowników. Coraz chętniej zatrudniani są oni przez pracodawców w tym kraju. Nasze badanie przeprowadzone wśród pracowników z krajów Azji Południowej i Południowo-Wschodniej pokazuje, że większość z nich to ludzie młodzi – 60% między 26, a 35 rokiem życia, 37% między 18, a 25 rokiem życia, tylko 2% między 36, a 45 rokiem życia i 1% powyżej 45 roku życia. Średnia wieku wynosi 27 lat. Przy odpowiednim wsparciu ze strony instytucji rządowych i społeczeństwa, osoby te łatwo zaadaptują się na rumuńskim rynku pracy. W dłuższej perspektywie miałoby to bardzo pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy Rumunii.

Kto i gdzie znalazł zatrudnienie w Rumunii?

Nasze badanie pokazało, że 3 na 4 pracowników spoza UE w Rumunii to mężczyźni (76,8%), a tylko 23,2% to kobiety. Pochodzą oni głównie z krajów azjatyckich, takich jak: Indie, Wietnam, Bangladesz i Pakistan. Większość z nich to pracownicy z wykształceniem średnim, a tylko niewielka część posiada kwalifikacje. Większość pracuje w budownictwie (39%), następnie w usługach (14%), transporcie, logistyce i przy sprzątaniu itp.

“Workers from Asia – solution for the labour shortage in Romania” – zapraszamy do pobrania pełnej wersji raportu:

Szymon Bryzek

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową