Opublikowano: 08.01.2024
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
08.01.2024
Aktualności

Praca, kadry, migracje, zatrudnianie cudzoziemców – tygodniowy przegląd EWL (2 – 8 stycznia)

przeglad

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany.   


Najciekawsze informacje: 2 – 8 stycznia 2024 roku


Narodowy Bank Polski opublikował badania dotyczące migrantów z Ukrainy w Polsce

Podstawowym źródłem utrzymania migrantów z Ukrainy jest praca. Sytuacja ekonomiczna uchodźców jest trudniejsza niż migrantów przedwojennych – wynika z opublikowanego 4 stycznia raportu Narodowego Banku Polskiego. 

Autorzy raportu “Sytuacja życiowa i ekonomiczna migrantów z Ukrainy w Polsce w 2023 roku” podkreślają jednak, że dochody z pracy w naszym kraju uzupełniają polskie świadczenia społeczne, przede wszystkim środki z programu 500+. Płace imigrantów w większym stopniu zależą od branży w Polsce i momentu przyjazdu niż formalnego wykształcenia. Relatywnie najwyższe wynagrodzenia otrzymują zarówno imigranci przedwojenni jak i uchodźcy zajmujący się informatyką, budownictwem i transportem 

Z badań NBP wynika, że ukraińscy obywatele przebywający w Polsce to przede wszystkim osoby dobrze wykształcone. Wykształcenie wyższe deklaruje 42% migrantów przedwojennych oraz 48% uchodźców. Poprawie uległa znajomość języka polskiego wśród uchodźców. Jedynie 13% z nich deklaruje brak znajomość języka polskiego. Z kolei prawie 60% migrantów przedwojennych ocenia, że bardzo dobrze zna język polski. 


Zmniejszył się napływ migrantów w ramach programu Poland Business Harbour

Liczba udzielanych wiz w ramach programu Poland Business Harbour wyhamowała. To skutek afery wizowej, ale też coraz bardziej dostrzegalnych jego mankamentów poinformował 8 stycznia Dziennik Gazeta Prawna. 

Jeszcze w I połowie ubiegłego roku w ramach programu wydano 15,1 tys. wiz. W II połowie roku ta liczba zmalała już do 6,5 tys., z czego w III kwartale wyniosła 4,8 tys., a w IV kwartale 1,6 tys. – wynika z danych przygotowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ). 

Według Komendy Głównej Straży Granicznej w I połowie 2023 roku w ramach programu Poland Business Harbour do Polski wjechało 1243 cudzoziemców, a w II połowie 2023 roku – 1185. Od początku istnienia programu, czyli od 2020 roku, mowa w sumie o niemal 13,5 tys. odpraw. Dla porównania w tym samym czasie liczba udzielonych wiz wynosiła ok. 100 tys. 


Niemcy odnotowały rekord zatrudnienia

W 2023 roku zatrudnionych było średnio 45,9 mln osób, o 333 tys., czyli o 0,7% więcej niż w 2022 roku. Jednym z powodów wzrostu zatrudnienia była imigracja pracowników zagranicznych poinformował 2 stycznia Parkiet.com. 

W 2023 roku średniorocznie w Niemczech zatrudnionych było około 45,9 mln osób, co oznacza najwyższy poziom od zjednoczenia Niemiec. Według pierwszego szacunku Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) przeciętna liczba pracujących w 2023 roku wzrosła o 333 tys. (+0,7%) w stosunku do roku poprzedniego. Dziewięciu na dziesięciu dodatkowych pracowników znalazło pracę w sektorach usług, które w 2023 roku odnotowały łączny wzrost zatrudnienia o 295 000 osób, czyli 0,9%, co oznacza, że zatrudnionych jest około 34,6 mln osób.  

Imigracja zagranicznej siły roboczej była jedną z przyczyn wzrostu zatrudnienia, ale odnotowano również wyższy współczynnik aktywności zawodowej ludności krajowej. Te dwa wkłady we wzrost z nawiązką zrównoważyły hamujący wpływ zmian demograficznych na rynku pracy, który, jak się oczekuje, w średnim okresie doprowadzi do znacznego spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym. 

Źródło: Parkiet.com
Anatoliy Zymnin

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową