Opublikowano: 24.06.2024
Autor wpisu:Szymon Bryzek
Szymon Bryzek
24.06.2024
Aktualności

Praca, kadry, migracje, zatrudnianie cudzoziemców – tygodniowy przegląd EWL (18 – 24 czerwca)

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany.   


Najciekawsze informacje: 18 – 24 czerwca 2024 roku 


Od przyszłego roku Polska będzie prowadzić zinformatyzowaną bazę wjazdów i wyjazdów cudzoziemców 

Polska zbuduje swój krajowy system wjazdów/wyjazdów połączony z europejskim systemem (zwanym EES) – podaje 21 czerwca Rzeczpospolita. 

 W bazie przy nazwisku cudzoziemca odnotowane zostaną dane o odmowie wjazdu, cofnięciu lub unieważnieniu pobytu krótkoterminowego, decyzji o zobowiązaniu go do powrotu lub o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. System pozwoli, dzięki danym biometrycznym (m.in. liniom papilarnym), zweryfikować każdego cudzoziemca, który mógł zostać uprzednio zarejestrowany pod inną tożsamością. 


Nowe zasady legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy od 1 lipca  

Z dniem 1 lipca br. wejdzie w życie większość regulacji zawartych w ustawie o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw – przypomina 24 czerwca portal Gofin.pl.  

Ustawa reguluje dalsze kwestie dotyczące m.in. pobytu i pracy obywateli Ukrainy, możliwości pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania czy wymaganych kwalifikacji lekarzy i pielęgniarek (m.in. znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1). W myśl nowych regulacji z 14 do 7 dni ulegnie termin na przesłanie powiadomienia przez pracodawcę zatrudniającego obywatela Ukrainy oraz wprowadzony zostanie wymóg wskazywania w powiadomieniu wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia. 


Opinia: Ograniczenie migracji zarobkowej to bat dla holenderskiej gospodarki 

Ograniczenie 30-procentowej ulgi podatkowej dla ekspatów spowoduje znaczne zmniejszenie liczby wysoko wykwalifikowanych migrantów przyjeżdżających do Holandii – informuje portal BiznesAlert.pl. 

Wcześniej zagraniczni pracownicy w Holandii przez pierwsze pięć lat mogli korzystać z ulgi, która pozwalała im na zwolnienie z podatku od 30% ich zarobków, co stanowiło istotny czynnik przyciągający talenty do kraju. Po zmianie przepisów, ulga ta obowiązuje tylko przez pierwsze 20 miesięcy, po czym zmniejsza się stopniowo – przez kolejne 20 miesięcy do 20%, a w następnych 20 miesiącach do 10%. Zgodnie z raportem SEO Economic Research przygotowanym na zlecenie Senatu i Izby Reprezentantów zmniejszenie tej ulgi spowoduje

Źródło: Biznesalert.pl
Szymon Bryzek

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową