Opublikowano: 21.02.2023
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
21.02.2023
Aktualności | Raporty

EWL zaprezentowało wyniki badań dotyczących sytuacji uchodźców w Polsce rok po wybuchu wojny w Ukrainie

W poniedziałek 20 lutego na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się prezentacja raportu z badania sondażowego „Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Rok w Polsce”, przeprowadzonego na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej UW.

Raport ukazuje losy i potrzeby uchodźców, którzy znaleźli się w Polsce po 24 lutego 2022 roku, rok od wybuchu wojny w Ukrainie, która odcisnęła silne piętno na sytuacji społeczno-gospodarczej krajów europejskich, także z uwagi na unikalną w światowej historii skalę migracji.  

Minął rok od wybuchu wojny. To moment, żeby podsumować wszystkie działania pomocowe, które zostały dotychczas podjęte i odpowiedzieć na pytanie – czy zdaliśmy egzamin z pomocy ukraińskim uchodźcom? W tym właśnie celu zostało przeprowadzone najnowsze badanie sondażowe, w którym przebadano 400 dorosłych uchodźców, którzy przyjechali po 24 lutego 2022 roku do Polski. Wartością dodaną tego badania jest to, że wywiady zostały przeprowadzone w 34 miastach różnych regionów Polski

Anatoliy Zymnin, Rzecznik Prasowy Platformy Migracyjnej EWL 

Według badań przeprowadzonych przez Platformę Migracyjną EWL, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację EWL 82% dorosłych uchodźców w Polsce podjęło zatrudnienie. Warto dodać, że wskaźnik zatrudnienia wśród uchodźców w wieku produkcyjnym wynosi 84%. Niemal 1/4 respondentów (27% od liczby zatrudnionych) znalazła pracę w ciągu pierwszego miesiąca pobytu w naszym kraju, a 34% ankietowanych (41% od liczby zatrudnionych) w okresie od 1 do 3 miesięcy po przyjeździe do Polski. 

Tak wysoki poziom zatrudnienia wśród ukraińskich uchodźców już w pierwszych miesiącach pobytu w Polsce świadczy nie tylko o ich determinacji w kontekście podjęcia pracy, ale także o otwartości polskich przedsiębiorców na nowych pracowników, jak i o potrzebach rynku i gospodarki w Polsce

Andrzej Korkus, prezes Platformy Migracyjnej EWL.

Niemal 90% uchodźców nie ma wątpliwości, że po zakończeniu wojny relacje polsko-ukraińskie będą lepsze, niż przed jej wybuchem. Wynika to przede wszystkim z postawy braterstwa oraz solidarności całego polskiego społeczeństwa z Ukrainą już w pierwszych dniach wojny, w tym konkretnych działań pomocowych ze strony władz centralnych, samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Jedynie 6% respondentów uważa, iż relacje między Polską a Ukrainą nie zmienią się. 

Wyniki naszego kolejnego badania napawają optymizmem. Chociaż sytuacja była bardzo trudna, to jako społeczeństwo zdaliśmy egzamin z solidarnej pomocy. Istotne są wszystkie strony zaangażowane we wsparcie naszych sąsiadów – od władzy ustawodawczej, która sprawnie wprowadziła konieczne zmiany w prawie, przez samorządy, biznes, NGO i miliony zaangażowanych w tę pomoc obywateli

Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW.

Badanie z uchodźcami z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku i obecnie przebywają w naszym kraju, zostało przeprowadzone za pomocą ankiet online CAWI oraz wywiadów telefonicznych CATI. Badanie zostało zrealizowane w dniach 10-16 lutego 2023 roku na próbie liczącej n=400 osób, dorosłych (18+) uchodźców z Ukrainy. Wywiady zostały przeprowadzone w różnych miastach i regionach Polski, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Zielonej Górze, Tarnowie, Przemyślu, Andrychowie, Janowcu Lubelskim, Sulejowie, Wiśle i Ustroniu Morskim.

Anatoliy Zymnin

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową