Rekrutacja pracowników fizycznych do zakładów produkcyjnych

Najważniejsze informacje

Klient

Duża firma zajmująca się produkcją ceramiki sanitarnej oraz płytek ceramicznych. Przedsiębiorstwo naszego klienta zatrudnia ponad 7 tysięcy osób w 11 zakładach w całej Polsce.

pracownicy-fizyczni-na-produkcje-ewl

Pracownicy fizyczni na produkcję

Specyfika działalności klienta opiera się na pracy fizycznej. Z tego powodu stawiał on jasno sprecyzowane wymagania względem kandydatów.

Firma zgłosiła się do EWL, prosząc o pomoc w pozyskaniu pracowników, którzy byliby gotowi podjąć pracę w wybranych zakładach produkcyjnych. Branża boryka się bowiem z kilkoma wyzwaniami. Jednym z nich są właśnie jasno sprecyzowane wymagania stawiane kandydatom do pracy.  Zgłaszając się do naszej agencji, klient oczekiwał pomocy w zatrudnieniu pracowników produkcyjnych w różnych lokalizacjach.

Zgodnie ze zgłoszeniem, mogli to być pracownicy nieposiadający wysokich kwalifikacji. Dodatkowe wyzwanie stanowił też czas realizacji – wydajność i ciągłość produkcji w dużej mierze zależą w końcu od zatrudnianego personelu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tego typu projektach bez wahania podjęliśmy wyzwanie, by sprostać oczekiwaniom klienta.

Frame 1

Duża ilość godzin i właściwe stawki

Po ustaleniu warunków współpracy oraz dokonaniu analizy zatrudnienia i poziomów produkcji zespół EWL rozpoczął wdrażanie rozwiązań dopasowanych do realnych potrzeb klienta.

W każdej z lokalizacji EWL wyznaczył liderów, którzy są pierwszym kontaktem dla pozostałych pracowników, dzięki czemu ich bieżące potrzeby czy problemy rozwiązywane są w krótkim czasie. Dodatkowym gwarantem trzymania ręki na pulsie są oddelegowani koordynatorzy, znający dobrze lokalny rynek, którzy monitorują regularnie sytuacje placówkach klienta i reagują w razie pojawiających się potrzeb zwiększenia zatrudnienia. 

Ważnym elementem poprawiającym skuteczność rekrutacji były rekomendacje dla klienta dotyczące zmiany oferowanych stawek godzinowych oraz kryteriów doboru kandydatów do pracy w zakładach. Dzięki temu oferta klienta zyskała na atrakcyjności i mogła dotrzeć do dużo szerszego grona potencjalnych pracowników.

Rekrutacja pracowników nie była jednak jedynym wyzwaniem. Szkolenie na terenie zakładu naszego klienta trwało 3 miesiące i zamykało się w normalnym trybie godzinowym. Dla pracowników, którzy byli zainteresowani pracą w większym wymiarze godzin, oznaczało to mniejszy zarobek, niż tego oczekiwali.

Dlatego też, za namową doradców EWL, klient przewidział dla chętnych pracowników dodatkowo płatne prace, które mogli oni wykonywać na terenie hali produkcyjnej również w dni wolne. Takie rozwiązanie miało korzystny wpływ na poziom satysfakcji personelu, który chętnie został w tym miejscu pracy na dłużej. 

Screenshot_1

Rekrutacja do kilku zakładów w całym kraju

Rozwiązania, które zaproponowaliśmy i wdrożyliśmy przyniosły efekt z godny z oczekiwaniami i potrzebami klienta. Nasi eksperci kompleksowo zajęli się rekrutacją pracowników, którzy odpowiadali wymaganiom dotyczącym we wskazanych zakładach produkcyjnych.

  • Agencja EWL wywiązała się z umowy i dostarczyła klientowi łącznie ponad 120 pracowników, a każde zlecenie było realizowane w czasie krótszym niż 2 miesiące.

Wszyscy pracownicy odbyli szkolenie z tłumaczem na terenie zakładu, a w wybranych lokalizacjach zaoferowano im również oprowadzanie po terenie fabryki. Pracownicy dostarczeni przez EWL zostali więc kompleksowo przygotowani i przeszkoleni, co pozwoliło im na podjęcie pracy z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa.

Wsparcie ze strony EWL pozwoliło na zaspokojenie potrzeb rekrutacyjnych pomimo braku kandydatów na rynku lokalnym. Co więcej, rekomendacje EWL i wdrożone rozwiązania pozwoliły firmie utrzymać zatrudniany dotychczas personel.

agencja-pracy-ewl

Więcej niż rekrutacje

Zespół EWL zajmuje się nie tylko rekrutacją pracowników. Doradzamy naszym klientom również w kwestii podejścia do procesu rekrutacyjnego. Nasze doświadczenie pomaga nie tylko zarekomendować właściwe stawki, ale też wprowadzić niestandardowe działania, które mają korzystny wpływ na poziom zadowolenia pracowników, a w konsekwencji zmniejszają ryzyko rotacji zatrudnianego personelu.

Jesteśmy przekonani, że rozwiązania zaproponowane przez agencję pracy EWL okażą się pomocne również w każdej innej firmie, w której wydajność i ciągłość produkcji w dużej mierze zależą od zatrudnianego personelu.

Potrzebujesz podobnego rozwiązania?

Zostaw nam wiadomość