Opublikowano: 18.12.2023
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
18.12.2023
Aktualności

Praca, kadry, migracje, zatrudnianie cudzoziemców – tygodniowy przegląd EWL (12–18 grudnia)

Przegląd wiadomości z rynku pracy EWL

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany.   


Najciekawsze informacje: 12 – 18 grudnia 2023 roku 


Rośnie liczba cudzoziemców pracujących w Polsce

Na koniec czerwca 2023 roku udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę w Polsce wyniósł 6,4%. Obcokrajowcy wykonujący pracę w czerwcu 2023 roku pochodzili z ponad 150 państw poinformowało 12 grudnia Polskie Radio, powołując się na najnowsze dane GUS. 

Na koniec czerwca 2023 roku cudzoziemców wykonujących pracę było 986 tys. W tej liczbie 386,6 tys. stanowili cudzoziemcy realizujący umowy cywilnoprawne. W analizowanej populacji cudzoziemców większość stanowili mężczyźni, ich udział zmniejszył się z 64,7% w końcu stycznia 2022 roku do 59,2% w końcu czerwca 2023 roku.  
 
Z danych GUS wynika, że najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy, których na koniec czerwca 2023 roku było 685,8 tys.  


Niemcy: Poziom wykształcenia uchodźców z Ukrainy jest wyższy niż niemieckich obywateli

Obywatele Ukrainy, którzy uciekli do Niemiec po rosyjskiej agresji, są bardzo dobrze wyedukowani. Poziom ich wykształcenia jest wyższy niż niemieckich obywateli – podał 13 grudnia Deutsche Welle. 

Według raportu Federalnego Urzędu Statystycznego StBA 45% ukraińskich imigrantów w wieku od 25 do 59 lat ukończyło studia w wyższej szkole zawodowej lub na uniwersytecie. Dla porównania: w całej niemieckiej populacji tylko 27% osób z tej grupy wiekowej ma za sobą studia wyższe. 

Wśród uchodźców z Ukrainy lepiej wykształcone są kobiety. Ukończone studia wyższe ma prawie co druga z nich. W przypadku mężczyzn ten odsetek wynosi 37%. 


Ukraiński biznes prognozuje zakończenie wojny z Rosją przed końcem 2025 roku

40% firm członkowskich Amerykańskiej Izby Handlowej na Ukrainie sądzi, że rosyjsko-ukraińska wojna zakończy się w 2025 roku. Tak wynika z badania „Prowadzenie biznesu w czasie wojny na Ukrainie: roczne podsumowanie i prognozy”, przeprowadzonego przez Amerykańską Izbę Handlową, który 15 grudnia cytuje portal Ukraińska Prawda.  

W badaniu, przeprowadzonym w pierwszej połowie grudnia 2023 roku, wzięło udział 108 dyrektorów i menedżerów firm-członków izby (76% respondentów to dyrektorzy firm). Respondentów zapytano, kiedy, ich zdaniem, zakończy się wojna na Ukrainie. 40% firm uważa, że wojna zakończy się w 2025 roku, 24% – w 2024 roku, 17% – za pięć lat. 

Anatoliy Zymnin

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową