Opublikowano: 02.01.2024
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
02.01.2024
Aktualności

Praca, kadry, migracje, zatrudnianie cudzoziemców – tygodniowy przegląd EWL (26 grudnia – 1 stycznia)

Przegląd wiadomości z rynku pracy EWL

Jako lider rynku zatrudnienia staramy się obserwować wszystkie zmiany dotyczące sektora pracy tymczasowej, wynajmu pracowników i zagadnień kadrowych. By przybliżyć Państwu najważniejsze informacje i prognozy, co poniedziałek publikujemy skrót najistotniejszych informacji z minionego tygodnia, który pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie obecnych trendów panujących na rynku pracy i przygotowanie się na nadchodzące zmiany.   


Najciekawsze informacje: 26 grudnia – 1 stycznia 2024 roku


Co czeka rynek pracy w 2024 roku? 

Odbicie gospodarcze w Polsce powoli staje się faktem, a wraz z nim wraca poprawa sytuacji na rynku pracy poinformował 31 grudnia portal Interia.pl. 

W 2024 roku jednym z głównych elementów wpływających na rynek pracy będzie zwiększenie płacy minimalnej w Polsce. Wzrośnie ona dwukrotnie: od stycznia wynosi ona 4242 zł brutto, zaś w lipcu wzrośnie do 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa wynosi od stycznia 27,70 zł, a od lipca – 28,10 zł.  

– Wzrost płac w 2024 roku będzie dwucyfrowy – szacujemy tutaj średnio 10,3% – podkreślił Jakub Rybacki, kierownik Zespołu Makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego.  

Ekspert podkreśla, że nie będą go jednak napędzać mechanizmy koniunkturalne, a wysoka podwyżka płacy minimalnej. Prognozowane wartości średniego wzrostu płac wskazują, że wzrośnie również siła nabywcza zarobków Polaków. Rząd Donalda Tuska w projekcie budżetu na 2024 rok założył, że średnioroczny wzrost cen wyniesie 6,6%. Gdyby średnia inflacja w 2024 roku faktycznie wyniosła 6,6%, a zarobki urosły o 10,3%, to realny wzrost płac wyniósłby 3,7%.  


Konfederacja Lewiatan: Polska będzie potrzebować nawet 2,5 mln nowych pracowników rocznie 

Rynek pracy wciąż odczuwał będzie deficyt pracowników, a perspektywy demograficzne wskazują, że wchodzimy w etap szybko kurczących się zasobów pracy i jednoczesnego starzenia się pracowników – poinformowała 28 grudnia Konfederacja Lewiatan 

Z punktu widzenia organizacji zrzeszającej pracodawców głównymi wyzwaniami w 2024 roku będzie brak rąk do pracy. W końcu listopada stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 5%, przy czym wskaźnik ten utrzymał się na tym poziomie od lipca bieżącego roku. Jakub Rybacki, kierownik Zespołu Makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w wypowiedzi dla portalu Interia.pl zapewnia, że wynik ten utrzyma się na podobnym poziomie i w nadchodzącym roku nie zobaczymy wysokiego wzrostu stopy bezrobocia. 

Eksperci Konfederacji Lewiatan podkreślają, że przy niskim poziomie bezrobocia potrzeba jest więc aktywizacja osób biernych zawodowo i sprowadzanie pracowników cudzoziemskich. Szacują oni, że Polsce potrzeba nawet 2,5 mln takich pracowników rocznie i liczba ta będzie wzrastać wraz ze starzeniem się społeczeństwa. Do innych wyzwań, którym pracodawcy będą musieli sprostać to rosnące oczekiwania płacowe tych, którzy już pracują. 


Niemcy: Czy uda się utrzymać dobrobyt na dotychczasowym poziomie? 

Dziennik “Frankfurter Allgemeine Zeitung” podsumował trudności, które stoją na drodze utrzymania obecnego poziomu zamożności kraju pracy boryka się z coraz większą niestabilnością – podał 27 grudnia portal WP.pl. 

Wśród trzynastu kwestii, które według dziennika mogą w długofalowej perspektywie wpłynąć na poziom życia naszych zachodnich sąsiadów, aż trzy dotyczą rynku pracy. Dziennik odnotowuje, że jedną z głównych trudności jest ciągły niedobór siły roboczej oraz trudności w polityce migracyjnej. Na te dwa niekorzystne trendy nakłada się tendencja, zgodnie z którą Niemcy chcą pracować coraz mniej.  

Frankfurter Allgemeine Zeitung” podkreśla jednak, że pojawiają się także czynniki, które być może pozwolą Niemcom zachować dotychczasowy dobrobyt. Jednym z nich mają być nowe możliwości oferuje sztuczna inteligencja. Sukcesy odnosi również przemysł farmaceutyczny”. „Zachęcające jest to, że pomimo wszystkich problemów w Niemczech wciąż istnieje wiele innowacyjnych i odnoszących sukcesy firm” – podkreślił szef Instytutu Ifo Clemens Fuest, a “FAZ” określiła ten czynnik mianem nadziei numer trzy.

Anatoliy Zymnin

Zapisz się do Newslettera EWL

Otrzymuj podobne wiadomości na swoją skrzynkę mailową