Published: 22.06.2022
Author:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
22.06.2022
Novinky | Reports

Zvláštní zpráva „Ukrajinští uprchlíci v Polsku, České republice a Rumunsku“

Report on refugees from Ukraine in Poland, Czechia and Romania

Předkládáme vám další reportáž o situaci uprchlíků prchajících před válkou na Ukrajině. S vědomím evropského rozměru ukrajinských uprchlíků a mezinárodního dosahu práce EWL jsme naši studii rozšířili o další dvě země, Českou republiku a Rumunsko, které otevřely své hranice uprchlíkům z Ukrajiny, stejně jako Polsko. To nám umožnilo získat ještě více kvalitativních dat v kontextu současných migračních procesů.

Zvláštní zpráva ze sociologické studie „Ukrajinští uprchlíci v Polsku, České republice a Rumunsku“ provedené Migrační platformou EWL, Nadací pro podporu migrantů na trhu práce „EWL“ a Centrem pro východoevropská studia Univerzity Karlovy Varšava ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou v Bukurešti.

Pochopení válečné migrace uprchlíků

Získaná data mají značný kognitivní význam, protože umožňují posoudit povahu migrace a vyvinout vhodné strategie postupu vůči tomuto fenoménu na různých úrovních veřejných, společenských a podnikatelských institucí. Tyto výsledky mohou být navíc klíčové v kontextu úvah o způsobech řešení migračních krizí. Prohloubené pochopení všech aspektů této krize může umožnit navrhování vhodných postupů a řešení výhodných pro emigranty i přijímající země.

Je třeba poznamenat, že získané výsledky jsou cenným referenčním bodem pro předchozí výzkumy prováděné v souvislosti s ukrajinskou migrací. Podrobná analýza umožňuje vidět rozdíly a podobnosti mezi těmito jevy.

Záměry, pocity, obavy a strachy

Průzkumy poskytují okno do důležitých sociálních demografických údajů a mnohem více. Některé informace odrážejí to, co jsme slyšeli ve zpravodajských médiích: uprchlíci jsou převážně (více než 90 procent) ženy a polovině nebo více je nejméně 36 let. Většina (60 procent nebo více) přijela s dětmi mladšími 18 let; přesto mají doma také členy nejbližší rodiny.

Statistiky o vzdělání a povolání jsou jistě přesvědčivé. Dotazovaní uprchlíci jsou extrémně vzdělaní, 53, 45 a 64 procent má ukončené vysokoškolské vzdělání. Přibližně jednu třetinu v každé zemi tvoří vysoce kvalifikovaní odborníci nebo učitelé a odborníci ve vzdělávání.

Přesahující demografické údaje, zpráva nabízí mnoho informací o záměrech, pocitech, obavách a obavách, stejně jako o plánech do budoucna. V některých ohledech panuje shoda a v jiných velké rozdíly.

Study on Ukrainian refugees in Poland, Czech Republic and Romania

Mezinárodní dopad

Čísla naší studie popisují tento fenomén útočiště před válkou způsobem, který nemůže nikdo zpochybnit. Několik prvků na tomto obrázku: převážnou část uprchlíků z Ukrajiny tvoří ženy; asi dvě třetiny z nich odešli z Ukrajiny, protože mají nezletilé děti. Většina z nich neovládá jazyk země, do které přijeli, nemají tam původ ani rodinu (v Polsku, České republice nebo Rumunsku) a nikdy v současné hostitelské zemi nepracovali.

Ať už mluvíme o uprchlících, kteří přišli do Polska, České republiky nebo Rumunska, většina z nich jasně vyjadřuje svůj záměr vrátit se někdy na Ukrajinu – samozřejmě, že to už se protáhlo víc, než čekali.

Polsko, Česká republika a Rumunsko otevřely ukrajinským uprchlíkům náruč. Tento bezprecedentní jev jistě vyústí v užší spolupráci na mnoha úrovních, což by mělo mít pozitivní dopad i na evropský trh práce.

Ukrajinští uprchlíci v Polsku, České republice a Rumunsku – stáhněte si zprávu


Pro přístup k celé zprávě vyplňte následující formulář

*povinná pole
Přečtěte si informační doložku

Anatoliy Zymnin

Popular