Průzkum migrační platformy EWL: Téměř 2/3 uprchlíků z Ukrajiny má vysokoškolské vzdělání a chce si najít zaměstnání

Naprostá většina uprchlíků z Ukrajiny, kteří zůstávají v Polsku, chce pracovat. Více než polovina z nich se však chystá ihned po skončení války vrátit do své vlasti. Vyplývá to ze studie !Ukrajinští uprchlíci v Polsku”, kterou vypracovala migrační platforma EWL a Centra východoevropských studií Varšavské univerzity.

Průzkum ukázal, že naprostou většinu uprchlíků (celých 94 %) tvoří ženy v průměrném věku 38 let. Zároveň téměř 2/3 uprchlíků tvoří matky s dětmi, které vyžadují zvláštní péči – jak z hlediska psychologické péče, tak z hlediska přizpůsobení pracovního procesu nárokům péče o rodinu.

Z uprchlíků, kteří od 24. února překročili polské hranice, mají téměř 2/3 vysokoškolské vzdělání a zabývají se profesemi, které jsou v Polsku považovány za nedostatkové. Nejvíce je mezi nimi vysoce kvalifikovaných odborníků (17 %), učitelů a zaměstnanců ve školství (15 %) a zaměstnanců v sektoru služeb (14 %), prodeje a obchodu (13 %). Nechybí ani pracovníci ve zdravotnictví (šest %, včetně jedno % lékařů) a velmi vyhledávaní příslušníci IT sektoru (2 %).

Autoři studie upozornili, že až 63 % uprchlíků z Ukrajiny chce využít speciálních řešení zavedených polskou vládou a nastoupit během svého pobytu v Polsku do zaměstnání. Pouze každý pátý respondent uvedl, že bude žít z vlastních finančních zdrojů (20 %) a pouze šest % počítá s finančními příspěvky pro uprchlíky.

Podle Michaliny Sielewiczové, ředitelky pro rozvoj mezinárodního obchodu migrační platformy EWL, se výzkum sice zaměřoval na polský trh, ale jeho výsledky mohou být zajímavé i pro Čechy. Ti již udělili uprchlíkům z Ukrajiny více než 330.000 víz zaručujících dočasnou ochranu, přístup na pracovní trh, ke zdravotní a sociální péči nebo vzdělávacímu systému. Vzhledem k minimální míře nezaměstnanosti v Evropské unii a více než 360.000 volným místům lze předpokládat, že český pracovní trh najde pro uprchlíky ochotné pracovat uplatnění.

Většina uprchlíků (56 %) se chce po skončení války vrátit na Ukrajinu. Pouze každý třetí uvádí ochotu zůstat v Polsku déle. 12 % respondentů naopak hodlá pokračovat do vzdálenějších zemí. Mezi zamýšlenými směry migrace nejčastěji uvádějí Německo (26 %), Spojené státy (16 %) a Velkou Británii (11 %).

Připomeňme, že již před válkou pracovalo v Polsku asi 1,5 milionu ukrajinských občanů. Po 24. únoru bylo v Polsku přijato do zaměstnání již více než 120.000 ukrajinských uprchlíků a více než milionu lidí bylo přiděleno evidenční číslo PESEL, které je pro práci v Polsku povinné.

Mimořádná zpráva vznikla na základě analýzy výsledků sociologické studie “Ukrajinští uprchlíci v Polsku”, kterou mezi 23. březnem a 3. dubnem 2022 provedla Migrační platforma EWL spolu s Centrem východoevropských studií Varšavské univerzity. Dotazováno bylo 400 ukrajinských občanů, kteří se rozhodli přijít do Polska po 24. únoru 2022 v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině.

České noviny

Popular