ePeníze: Dle průzkumu chtějí 2/3 Ukrajinců hledat práci

Jobs 4 Relief - offer jobs for Ukrainians

Byl publikován nový průzkum, který mapoval složení ukrajinských uprchlíků v Polsku a jejich motivaci hledat si práci. Dle průzkumu naprostá většina uprchlíků, kteří zůstali v Polsku, chce pracovat. Více jak polovina osoba pak uvedla, že po skončení války se chce vrátit do své domoviny. My se na tuto studii podíváme zblízka. pojďme na to!

Valná většina ženy, matky s dětmi

Následné údaje, které budou níže rozebrány vychází ze studie !Ukrajinští uprchlíci v Polsku a vypracovala ji migrační platforma EWL a centrum východoevropských studií Varšavské univerzity. Dle průzkumu jsou naprostou většinou mezi uprchlíky ženy (94 %), přičemž jejich průměrný věk je 38 let. 2/3 uprchlíků v Polsku pak tvoří matky s dětmi. Velmi zajímavým údajem je také to, že z uprchlíků, kteří přišli do Polska po 24. únoru tohoto roku jsou 2/3 lidí s vysokoškolským titulem. Jde zejména o osoby, zabývající se profesemi, které jsou v Polsku nedostatkové.

Složení Ukrajinců dle kvalifikace

Z ukrajinských válečných uprchlíků v Polsku je dle citované studie 17 % vysoce kvalifikovaných odborníků, 15 % učitelů či zaměstnanců ve školství a 14 % zaměstnanců v sektoru služeb. Dále se v Polsku nachází 13 % zaměstnanců z prodeje a obchodu, 6 % pracovníků ve zdravotnictví a 1 % lékařů a 2 % IT specialistů. Studie ukazuje, že 63 % uprchlíků chce využít nástrojů, kterým jim dává polská vláda a nastoupit během pobytu v Polsku do práce. 20 % z uprchlíků pak řekl, že bude žít z vlastních prostředků, jen 6 % uprchlíků počítá s příspěvky pro uprchlíky ze státního rozpočtu Polska.

Údaje zajímavé i pro Česko

Výše uvedené statistiky mohou být směrodatné i pro uprchlíky z Ukrajiny nacházející se v současné době v České republice. V Česku je nyní více jak 300 tisíc Ukrajinců, mají přístup na pracovní trh a ke zdravotní a sociální péči. V Česku je velmi nízká míra nezaměstnanosti, dá se tedy předpokládat, že české podniky budou poskytovat uplatnění i pro Ukrajince. Dalším důležitým datem z průzkumu mezi ukrajinskými uprchlíky v Polsku je, že 56 % se chce po skončení války vrátit na Ukrajinu. Každý třetí uvádí, že je ochoten zůstat v Polsku déle. 12 % pak uvádí, že chtějí z Polska zamířit do vzdálenějších zemí. Například do Německa (26 % z nich), USA (16 % z nich) či Velké Británie (11 % z nich).

ePeníze

Popular