Opublikowano: 19.04.2018
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
04.19.2018
EWL w Mediach

„Siedmiodobowe okienko” utrudnia sezonowe przyjazdy Ukraińców

sezonowe przyjazdy Ukraińców

Pracodawcy zatrudniający sezonowych pracowników z Ukrainy mają problem z terminami przewidzianymi w nowych regulacjach dotyczących zatrudnienia obcokrajowców na podstawie uproszczonej procedury oświadczeń.

Problemem jest zbyt krótkie, „siedmiodobowe okienko” pomiędzy wskazaną w oświadczeniu datą rozpoczęcia pracy w Polsce a faktycznym terminem jej podjęcia.

Jak zwraca uwagę Andrzej Korkus, szef agencji zatrudnienia EWL Group, w oświadczeniach musi być wpisana konkretna data podjęcia pracy u przedsiębiorcy, który ich zaprosił do Polski. Cudzoziemiec powinien przyjechać do naszego kraju nie później niż siedem dni od tej daty. Jednak wydłużający się czas oczekiwania na rejestrację oświadczeń w powiatowych urzędach pracy, a także kolejki w polskich konsulatach na Ukrainie powodują, że Ukraińcy niekiedy nie dają rady przyjechać w ciągu siedmiu dni. W takiej sytuacji zarejestrowane już oświadczenia o powierzeniu im pracy tracą ważność i muszą zostać anulowane przez pracodawcę pod groźbą kary. Firma, który czeka na pracowników z Ukrainy, musi ponownie rejestrować oświadczenia i powtórnie przejść przez procedury, płacąc 30 zł za zapraszaną osobę.

Szef EWL Group liczy zatem na anulowanie lub modyfikację nieżyciowego przepisu mówiącego o „siedmiodobowym okienku”.

Źródło: Rp.pl

rp

Zapisz się do newslettera!

Bądź z nami na bieżąco

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).