Pracownicy z Ukrainy i Azji w Polsce

Pracownicy ze wschodu, zatrudnianie z Ukrainy

Czemu warto wybrać pracowników tymczasowych ze Wschodu? Wielu pracodawców zadaje sobie to pytanie, nie wszyscy jednak wiedzą, że kadry z Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego, Azji Centralnej i Dalekiego Wschodu stają się już teraz jednym z kluczowych czynników decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstw w takich branżach jak produkcja przemysłowa, logistyka, budownictwo, rolnictwo czy sfera usług.

U podstaw wzrostu zainteresowania polskich firm pracownikami ze Wschodu leżą zarówno czynniki gospodarcze (ponowne przyśpieszenie polskiej gospodarki od 2011 roku), jak i społeczne (otwarte podejście Polaków do innych narodowości), przy jednocześnie panujących niedostatkach kadrowych na polskim rynku pracy. Za zatrudnieniem pracownika np. z Ukrainy przemawia wysoka motywacja u osób z zagranicy, dla których praca w Polsce daje szanse na rozwój zawodowy i poprawę warunków bytowych.

Formy zatrudnienia

Podejmując współpracę z agencją EWL możecie Państwo być pewni, że zatrudniacie cudzoziemców z prawem do legalnego pobytu w Polsce. Rekrutujemy pracowników z Ukrainy zgodnie z Państwa wymaganiami co do kwalifikacji oraz doświadczenia. Dopełniamy wszystkich formalności związanych z przyjazdem i legalizacją zatrudnienia.

Outsourcing

Oprócz pośrednictwa przy zatrudnieniu oferujemy także obsługę w formie outsourcingu. Wówczas to my pełnimy obsługę kadrową, wypłacamy wynagrodzenie i sprawujemy nadzór nad pracownikami, którzy wykonują zadania dla Klienta.

Leasing pracowniczy

Leasing pracowników tymczasowych rozwiązanie dobre dla pracodawcy oczekującego szybkiego zatrudnienia pracowników z Ukrainy i wygody w kwestii ich obsługi kadrowej. Umowa ma charakter trójstronny: Pracodawca Użytkownik – Agencja Pracy Tymczasowej – Pracownik Tymczasowy.

Rekrutacja stała

Jest to jedna z najchętniej wybieranych form współpracy z naszą firmą. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Pracownicy ze wschodu wybierani są w oparciu o wieloetapową rekrutację, dzięki której umiejętności kandydatów będą zgodne z Państwa oczekiwaniami. Po zaakceptowaniu kandydata dbamy o to, aby przyszli pracownicy otrzymali dokumenty, które pozwolą im pracować w Polsce.

Zapytaj o ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy

Przejdź do formularza

Oprócz wyżej wymienionych form zatrudnienia oferujemy także doradztwo i obsługę w zakresie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.

Zakres usług agencji pracy EWL:

 • doradztwo w kwestii zatrudniania pracowników ze Wschodu,
 • kompleksowa rekrutacja specjalistów spełniających określone wymagania,
 • sprawdzanie kwalifikacji w procesie rekrutacji,
 • negocjacje wynagrodzeń na linii pracownik – pracodawca w Polsce,
 • prowadzenie czynności formalno-prawnych w celu uzyskania wiz i uprawnień do podjęcia pracy na terenie RP,
 • koordynacja przyjazdu pracowników do Polski.

Pracownicy z Europy Wschodniej

Pracownicy z Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej, takich jak Białoruś, czy Mołdawia, mają wieloletnie doświadczenie w przyjazdach zarobkowych do Polski, stąd mniejsze problemy z aklimatyzacją i odnalezieniem się w nowej rzeczywistości, niż ma to miejsce w przypadku cudzoziemców z bardziej „egzotycznych” regionów. Można również mówić o mniejszej barierze językowej, niż w przypadku innych narodowości – wielu Ukraińców zna, lub rozumie język polski.

Ogromnym atutem pracowników z Europy Wschodniej jest coraz bardziej liberalne prawo pracy, umożliwiające zatrudnienie Ukraińców w bardzo krótkim odstępie czasu od przejścia przez niego pozytywnie etapu selekcji i weryfikacji. Zatrudnienie pracownika z Ukrainy jest u nas wyjątkowo łatwe i wiąże się z następującymi korzyściami:

Korzyści z zatrudnienia

 • Pracownicy tymczasowi z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii czy Gruzji znakomicie odnajdują się m.in. w pracach sezonowych, w których elastyczność zatrudnienia i możliwość zatrudnienia pracownika na 6 miesięcy w ciągu roku bez zezwolenia na pracę odgrywa ogromną rolę. Zespół EWL pomaga w rejestracji pracownika w Urzędzie Pracy i załatwia za Klienta wszystkie związane z tym formalności. Dzięki temu, zatrudnienie pracownika z Ukrainy przebiega szybko i sprawnie.
 • Pracownicy ze Wschodu rozumieją język polski, część z nich porozumiewa się komunikatywnie po polsku. EWL zapewnia koordynatora, który kontaktuje się z pracownikami w ich ojczystym języku, a także lidera zespołu, zajmującego się tłumaczeniami i sprawami pracowniczymi.
 • W trakcie procesu rekrutacji EWL współpracuje z bezpośrednim oddziałem agencji na Ukrainie (EWL Ukraina), a także z ponad 50 licencjonowanymi agencjami pośrednictwa pracy w krajach Europy Wschodniej oraz szeroką siecią partnerską doświadczonych współpracowników.

Pracownicy z Azji 

Korzyści z zatrudnienia

 • Pracownicy z Azji dobrze odnajdują się w przemyśle produkcyjnym (np. przemysł lekki), budownictwie czy rolnictwie.
 • Pracownicy ze wschodu zatrudniani są w oparciu o zezwolenia na pracę na minimum rok czasu. Ze względu na specyfikę zezwoleń na pracę dla tej grupy cudzoziemców, są oni przypisani do danego pracodawcy na okres umowy. Agencja EWL przejmuje na siebie wszystkie formalności i obowiązki związane z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń na pracę, a także odpowiednich dokumentów (w tym wiz pracowniczych).
 • Część pracowników z Azji porozumiewa się komunikatywnie po angielsku. EWL S.A. zapewnia koordynatora, który kontaktuje się z pracownikami w ich ojczystym języku, a także lidera zespołu, zajmującego się tłumaczeniami i sprawami pracowniczymi.
 • Agencja EWL, dzięki sieci partnerskiej w najważniejszych krajach Azji i dobrym relacjom z konsulatami rekrutuje obecnie pracowników z takich krajów jak Nepal, Indie, Tajlandia, Bangladesz. Sieć współpracy obejmuje ponad 30 azjatyckich agencji pośrednictwa pracy.

Zapisz się do newslettera!

Bądź z nami na bieżąco

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

E-mail

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

 

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).