Pracownicy z Ukrainy i Azji w Polsce

pracownicy z Ukrainy

Czemu warto wybrać pracowników tymczasowych ze wschodu? Wielu pracodawców zadaje sobie to pytanie, nie wszyscy jednak wiedzą, że kadry z krajów WNP i Dalekiego Wschodu stają się już teraz jednym z kluczowych czynników decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstw w takich branżach jak rolnictwo, budownictwo, przemysł ciężki, produkcja przemysłowa, czy transport.

U podstaw wzrostu zainteresowania polskich firm pracownikami z Ukrainy, czy Chin leżą zarówno czynniki gospodarcze (ponowne przyśpieszenie polskiej gospodarki od 2011 roku), jak i społeczne (coraz bardziej otwarte podejście Polaków do innych narodowości), przy jednocześnie rosnących niedostatkach kadrowych na polskim rynku pracy. Za zatrudnieniem pracownika np. z Ukrainy przemawia wysoka motywacja u osób z zagranicy, dla których praca w Polsce daje szanse na rozwój i poprawę warunków bytowych. Zatrudnienie Ukraińców to także atrakcyjne stawki wynagrodzeń, w oparciu o które trudno znaleźć na lokalnym rynku pracy fachowców o podobnych kwalifikacjach.

Formy zatrudnienia

Podejmując współpracę z agencją EWL możecie Państwo być pewni, że zatrudniacie cudzoziemców z prawem do legalnego pobytu w Polsce. Rekrutujemy pracowników z Ukrainy zgodnie z Państwa wymaganiami co do kwalifikacji oraz doświadczenia. Dopełniamy wszystkich formalności związanych z przyjazdem i legalizacją zatrudnienia.

Outsourcing

Oprócz pośrednictwa przy zatrudnieniu oferujemy także obsługę w formie outsourcing. Wówczas to my pełnimy obsługę kadrową, wypłacamy wynagrodzenie i sprawujemy nadzór nad pracownikami, którzy wykonują zadania dla Klienta.

Leasing

To rozwiązanie dobre dla pracodawcy oczekującego szybkiego zatrudnienia pracowników tymczasowych z Ukrainy i wygody w kwestii ich obsługi kadrowej. Umowa ma charakter trójstronny: Pracodawca Użytkownik – Agencja Pracy Tymczasowej – Pracownik Tymczasowy.

Rekrutacja stała

Jest to jedna z najchętniej wybieranych form współpracy z naszą firmą. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Pracownicy ze wschodu wybierani są w oparciu o wieloetapową rekrutację, dzięki której umiejętności kandydatów będą zgodne z Państwa oczekiwaniami. Po zaakceptowaniu kandydata dbamy o to, aby przyszli pracownicy otrzymali dokumenty, które pozwolą im pracować w Polsce.

Oprócz wyżej wymienionych form zatrudnienia oferujemy także doradztwo i obsługę w zakresie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.

Zakres usług agencji pracy EWL:

 • doradztwo w kwestii zatrudniania pracowników ze Wschodu,
 • kompleksowa rekrutacja specjalistów spełniających określone wymagania,
 • sprawdzanie kwalifikacji w procesie rekrutacji,
 • negocjacje wynagrodzeń na linii pracownik – pracodawca w Polsce,
 • prowadzenie czynności formalno-prawnych w celu uzyskania wiz i uprawnień do podjęcia pracy na terenie RP,
 • koordynacja przyjazdu pracowników do Polski.

Pracownicy z Ukrainy 

Pracownicy z Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej, takich jak Białoruś, czy Mołdowa, mają wieloletnie doświadczenie w przyjazdach zarobkowych do Polski, stąd mniejsze problemy z aklimatyzacją i odnalezieniem się w nowej rzeczywistości, niż ma to miejsce w przypadku cudzoziemców z bardziej egzotycznych regionów. Można również mówić o mniejszej barierze językowej, niż w przypadku innych narodowości – wielu Ukraińców zna, lub rozumie język polski. Ogromnym atutem pracowników z Europy Wschodniej jest coraz bardziej liberalne prawo pracy, umożliwiające zatrudnienie Ukraińców w bardzo krótkim odstępie czasu od przejścia przez niego pozytywnie etapu selekcji i weryfikacji. Pracownicy tymczasowi z Ukrainy są zatrudniani w oparciu o oświadczenia zamiarze zatrudnienia obcokrajowca. Zatrudnienie pracownika z Ukrainy jest u nas wyjątkowo łatwe i wiąże się z następującymi korzyściami:

Korzyści z zatrudnienia

 • Pracownicy tymczasowi z Ukrainy, Białorusi, Mołdowy, czy Gruzji znakomicie odnajdują się w pracach sezonowych, w których elastyczność zatrudnienia i możliwość zatrudnienia pracownika na 6 miesięcy w ciągu roku bez zezwolenia na pracę odgrywa ogromną rolę. East West Link pomaga w rejestracji pracownika w Urzędzie Pracy i załatwia za Klienta wszystkie związane z tym formalności. Dzięki temu, zatrudnienie pracownika z Ukrainy przebiega szybko i sprawnie.
 • Pracownicy ze wschodu rozumieją język polski, część z nich porozumiewa się komunikatywnie po polsku. East West Link zapewnia koordynatora, który kontaktuje się z pracownikami w ich ojczystym języku, a także lidera zespołu, zajmującego się tłumaczeniami i sprawami pracowniczymi.
 • W trakcie procesu rekrutacji EWL współpracuje z bezpośrednim oddziałem agencji na Ukrainie (EWL Ukraina), a także z ponad 50 licencjonowanymi agencjami pośrednictwa pracy w krajach WNP oraz szeroką siecią partnerską doświadczonych współpracowników.

Pracownicy z Azji 

Korzyści z zatrudnienia

 • Pracownicy z Azji, w tym m.in. z Chin i Nepalu, dzięki wielowiekowym tradycjom agrarnym są doskonale przygotowani do prac powtarzalnych, np. w rolnictwie. Dobrze też odnajdują się w przemyśle produkcyjnym (np. przemysł lekki) i budownictwie (zwłaszcza dotyczy to obywateli Chin).
 • Azjatycka kultura pracy od wieków oparta jest o profesjonalizm i bardzo wysokie zaangażowanie w wykonywane zadania.
 • Pracownicy ze wschodu zatrudniani są w oparciu o zezwolenia na pracę na minimum rok czasu. Ze względu na specyfikę zezwoleń na pracę dla tej grupy cudzoziemców, są oni przypisani do danego pracodawcy na okres umowy. Agencja East West Link przejmuje na siebie wszystkie formalności i obowiązki związane z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń na pracę, a także odpowiednich dokumentów (w tym wiz pracowniczych).
 • Część pracowników z Azji porozumiewa się komunikatywnie po angielsku. East West Link zapewnia koordynatora, który kontaktuje się z pracownikami w ich ojczystym języku, a także lidera zespołu, zajmującego się tłumaczeniami i sprawami pracowniczymi.
 • Agencja East West Link, dzięki sieci partnerskiej w najważniejszych krajach Azji i dobrym relacjom z konsulatami rekrutuje obecnie pracowników z takich krajów jak Chiny, Nepal, Indie, Tajlandia, Bangladesz. Sieć współpracy obejmuje ponad 30 azjatyckich agencji pośrednictwa pracy.

Zapisz się do newslettera!

Bądź z nami na bieżąco