Opublikowano: 26.10.2018
Autor wpisu:Anatoliy Zymnin
Anatoliy Zymnin
10.26.2018
Aktualności

Prezes EWL na Forum Ekonomicznym w Krynicy

informacje dnia

Prezes EWL na Forum Ekonomicznym w Krynicy: Przekazaliśmy nową wiedzę na temat migrantów na polskim rynku pracy

Podczas największego forum w naszej części Europy, na które już od ponad ćwierćwiecza przejeżdżają prominentni przedstawiciele świata polityki i biznesu, eksperci, naukowcy, przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych, a także działacze kultury i dziennikarze, Andrzej Korkus, prezes EWL S.A. – lidera branży zatrudniania cudzoziemców w Polsce odbył szereg spotkań.

Temat współpracy pomiędzy biznesem a państwem, w celu wsparcia ukraińskich migrantów w Polsce, został poruszony podczas godzinnego spotkania Andrzeja Korkusa z ministrem polityki socjalnej Ukrainy. Pan minister był także zainteresowany wynikami badań socjologicznych przeprowadzonych przez EWL, uznał je za bardzo interesujące i zapowiedział, że zapozna z raportem premiera Ukrainy. Temat informowania migrantów w naszym kraju, na temat konieczności podejmowania legalnej pracy i walki z nieuczciwymi pośrednikami, został poruszony podczas spotkania delegacji EWL z przedstawicielami Państwowej Służby Ukrainy ds. Pracy oraz kierownikami jej regionalnych ośrodków.

Przedstawicieli najwyższych polskich władz, z kolei, zainteresował Raport z badań socjologicznych „Ukraińcy na polskim rynku pracy – doświadczenia, wyzwania i perspektywy”, którego prezentacja miała miejsce tydzień przed Forum w Krynicy. Wyniki badań zostały przedstawione osobiście Minister Edukacji Narodowej, Wiceministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz  Dyrektorowi Departamentu Wschodniego MSZ RP. Ponadto Andrzej Korkus osobiście przekazał raport Ministrowi Inwestycji i Rozwoju oraz Minister MRPiPS.

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy z wynikami badań także zapoznali się posłowie na Sejm RP, m.in. Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych),  V-ce Przewodniczący Komisji ds. Unii Europejskiej) oraz V-ce Przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży).

Ponadto raport został omówiony z ekspertami w kwestiach relacji polsko-ukraińskich oraz rynku pracy i migracji, m.in. z Dyrektorem Studium Europy Wschodniej UW, Przewodniczącym Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa przy MSZ RP, Dyrektor ds. rynków pracy Instytutu Demografii i Studiów Społecznych Akademii Nauk Ukrainy oraz Przewodniczącą Węgierskiego Forum Liderów Biznesu.

„Korzystając z tego, że Forum Ekonomiczne w Krynicy jest miejscem spotkań biznesu i polityki, mieliśmy za cel podkreślenie uczestnikom konferencji ogromnego znaczenia migracji zarobkowej dla rozwoju gospodarczego krajów Europy Środkowej, a także przekazanie im wiedzy, na temat postrzegania przez obcokrajowców naszego kraju jako punktu docelowego migracji zarobkowej. Taką głęboką i nową wiedzę dostarczyło nam badanie socjologiczne, które przeprowadziła nasza firma” – oświadczył Andrzej Korkus w Krynicy.

Przypomnijmy, że Raport „Ukraińcy na polskim rynku pracy – doświadczenia, wyzwania i perspektywy” został sporządzony po opracowaniu wyników badania socjologicznego, które EWL S.A. przeprowadziła na przełomie maja i czerwca b.r.

Ten dokument pozwala szerzej spojrzeć na pracowników z Ukrainy, jako jeden z istotnych czynników wzrostu gospodarczego Polski. Zapytaliśmy naszych respondentów, reprezentujących wszystkie regiony Ukrainy, m.in. o ich wykształcenie, doświadczenie zawodowe w różnych krajach, znajomość języka polskiego, oczekiwania finansowe, plany rozwoju zawodowego i perspektywy dalszej pracy w Polsce.

Podkreślamy, że jest to jedno z najgłębszych badań nad ukraińskimi migrantami w Polsce. Zadaliśmy 900 respondentom ponad 60 pytań, obejmujących niemal wszystkie dziedziny dotyczące pobytu i pracy w Polsce, na Ukrainie i w innych krajach.

Zapoznać się z Raportem „Ukraińcy na polskim rynku pracy – doświadczenia, wyzwania i perspektywy” można na stronie internetowej EWL S.A.

Link do pobrania raportu: Kliknij

IMG_7587

IMG_7632

IMG_7572

Zapisz się do newslettera!

Bądź z nami na bieżąco